Akyu variantas, Planavimo dokumentai

Akyu variantas. Planavimo dokumentai

akyu variantas

Bylos 5 straipsnis. Teisės aktų informacinės sistemos naudojimas teisėkūrai 1.

bangų prekybos forumai

Teisėkūros atvirumui, skaidrumui, koncentruotumui akyu variantas naudojama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinė sistema toliau — Teisės aktų informacinė sistema. Jeigu pirminis teisės akto projekto akyu variantas yra lobistas, apie akyu variantas paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Kai lobistas yra juridinis asmuo, nurodoma juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir to juridinio asmens darbuotojo, kuris vykdo lobistinę veiklą, vardas ir pavardė; kai lobistas yra fizinis asmuo, nurodoma jo vardas ir pavardė, taip pat lobistinės veiklos užsakovo, kurio interesais lobistas rengė teisės akto projektą ir daro įtaką teisės akto projekto rengimui, vardas, pavardė jeigu lobistinės veiklos užsakovas yra fizinis asmuo arba juridinio asmens pavadinimas ir buveinė jeigu lobistinės veiklos užsakovas yra juridinis asmuo.

Modern Warfare: How To Make The AK-74u

Teisės aktų informacinėje sistemoje sudaroma galimybė visiems asmenims paskelbti pasiūlymus dėl šioje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų, taip pat dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama. Šiame įstatyme nustatyti Teisės aktų informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys yra vieši.

akyu variantas lsk kriptovaliuta

Šiame įstatyme akyu variantas Teisės aktų akyu variantas sistemos duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas toliau — Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymasšis įstatymas, Teisės aktų informacinės sistemos valdytojo priimti teisės aktai. Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarką, suderinęs su Teisės aktų informacinės sistemos valdytoju, Lietuvos banku ir Lietuvos savivaldybių asociacija, nustato teisingumo ministras.

Teisės aktų informacine sistema teisėkūrai naudojasi ir įgaliotos atlikti viešąjį administravimą valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijos.

dvejetainis variantas verum opton atsiliepimai

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Svarbi informacija