Pamokų galimybės,

Gerai pamokai būdingi šie bruožai: Suformuluoti mokiniams ir mokytojui aiškūs mokymosi uždaviniai.

Pokyčiai pamokos vadyboje ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis

Taikomi tinkami mokymo si ir įsi vertinimo metodai. Pamokoje skatinamas savarankiškas mokymasis.

pasirinkimo sandorio pirkėjas gali pasinaudoti pasirinkimo galimybe pasirinkimo dirbtuvės

Tinkamas žinių ir jų praktinio pritaikymo santykis. Mokymas ir mokymasis individualizuojamas ir diferencijuojamas. Žemesnio pasiekimų lygio mokiniams papildomai teikiama įvairiopa pagalba.

Naujausi straipsniai

Prieš pamoką mokytojui verta paanalizuoti: Kuo planuojama pamoka vertinga pamokų galimybės poreikių, polinkių ir mokymosi galimybių mokiniams? Kokias nuostatas, vertybes ir gebėjimus ugdysis mokiniai?

pamokų galimybės

Kaip ji siejasi su mokinių asmenine patirtimi ir interesais? Pamokų galimybės bus remiamasi anksčiau įgytomis mokinių žiniomis ir gebėjimais?

Navigacija tarp įrašų

Kokių naujų dalyko žinių ir gebėjimų įgis mokiniai? Kokios bendrosios kompetencijos bus ugdomos? Kaip bus skatinamas aktyvus mokymasis? Kaip bus atsižvelgiama į mokinių poreikius ir galimybes?

Integruotos pamokos – galimybė ar būtinybė profesiniame mokyme?

Kaip bus teikiama grįžtamoji informacija mokymosi metu? Kaip bus vertinama ir įsivertinama, atsižvelgiant į mokymosi uždavinius?

Po pamokos mokytojui tiktų pamąstyti, keliant tokius klausimus: Kas pamokoje pavyko? Ko pamokoje mokiniai išmoko? Iš ko tai matyti?

Kokia pamoka yra gera?

Kokius klausimus su mokiniais dar reikėtų išsiaiškinti? Kaip tolesnis mokymas is bus susijęs su šios pamokos rezultatais?

pamokų galimybės qlc kriptovaliuta

Kokia turėtų būti pamokos struktūra? Bendriausia pamokos struktūra turėtų būti trijų dalių: įvadinės; mokymosi veiklos; apibendrinimo.

  1. Susikrauti lagaminus turbūt paprasčiausias iš jų.
  2. Dvejetainiai pasirinkimai, kaip atsiimti pinigus
  3. Purijos metodas dvejetainiams opcionams

Įvadinėje dalyje turėtų būti įvardytas konkretus pamokos turinys: tema, problema, uždavinys -iai ir kompetencijos nuostatos, žinios ir gebėjimaikurias numatoma ugdyti pamokoje. Mokymosi veiklos dalyje turėtų būti įgyvendinamos atitinkančios mokymosi uždavinius ir mokinių poreikius bei galimybes mokymo si veiklos ir metodai, padedantys ugdyti s įvardytas kompetencijas.

Nijolė Sodonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Šilutės r.

Apibendrinimo dalyje turėtų būti numatyta galimybių patiems mokiniams įsivertinti, kaip jiems sekėsi siekti iš si keltų uždavinių. Įvadinė dalis: ko siekiama? Apibendrinimas: iš ko galima spręsti apie pasiekimus?

Svarbi informacija