Pirkimo pasirinkimo formulė, Prekybos Opcionų, Pasirinkimo sandoris

2018-05-21, e3K-3-40-969/2018

Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai Dėl VPĮ 9 straipsnio ir 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto santykio Vienas pagrindinių ginčo šalių nesutarimo objektų nagrinėjamoje byloje — VPĮ 9 ir 39 straipsnių santykis.

  • Arn kriptovaliuta
  • Kadangi vartotojai vis dažniau perka internetu, natūralu, kad vis daugiau verslininkų siūlo galimybę pirkti virtualiai.

Šis klausimas reikšmingas tuo aspektu, kad tiek perkančioji organizacija kartu ir Šiaulių miesto savivaldybė , grįsdama savo veiksmus ir jų teisėtumą, tiek apeliacinės instancijos teismas, juos vertindamas, taikė numatomo pirkimo vertę reguliuojančias teisės normas, įskaitant Metodikos nuostatas, o tai, ieškovės ir trečiojo asmens vertinimu, suponuoja išvadą, jog perkančioji organizacija iš tiesų nebuvo iš pirkimo pasirinkimo formulė nustačiusi pirkimui skirtinos lėšų sumos ir šios aplinkybės procese neįrodė.

Pagal VPĮ 9 straipsnį  redakcija, galiojusi ginčo santykių metu  numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas pirkimo sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes.

„Pirkimo derybos“: „auksinė frazė“ v.s. „namų darbai“

Kai perkančioji organizacija numato prizus ir ar kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, ji, apskaičiuodama numatomo pirkimo vertę, turi į tai atsižvelgti. Numatomo pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje 1 dalis.

2018-05-21, e3K-3-40-969/2018

Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Metodiką 4 dalis. Jeigu numatomoje sudaryti pirkimo sutartyje yra nustatyta pirkimo sutarties pratęsimo galimybė, pirkimo vertė skaičiuojama pagal pirkimo pasirinkimo formulė pirkimo sutartyje numatomų įsigyti prekių ar paslaugų kiekius, įskaitant tuos kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus pirkimo sutartį 9 dalis.

Jeigu numatytoje sudaryti paslaugų pirkimo sutartyje nebus nurodoma visa kaina nurodomos tik kainodaros taisyklėspirkimo vertė skaičiuojama: 1  terminuotų sutarčių, kurių trukmė yra 48 ar mažiau mėnesių, atveju — bendra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė; 2 neterminuotų sutarčių atveju arba tada, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmė yra daugiau kaip 48 mėnesiai, — numatomos sudaryti pirkimo sutarties mėnesio vertė padauginama iš 48  12 dalis.

kaip laimėti dvejetainių variantų vaizdo įrašą uždirbti programas internete

Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą  redakcija, galiojusi ginčo santykių metu  perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Kasacinio teismo dėl šių normų konstatuota, kad maksimali planuojamos sudaryti viešojo pirkimo sutarties vertė kaip perkančiosios organizacijos poreikius ir galimybes atspindinti kategorija nustatoma pradinėje viešųjų pirkimų proceso stadijoje, o pirkimo vertė kaip pirkimo būdo ir teisinio reguliavimo laikymosi užtikrinimo priemonė  VPĮ 9 straipsnis — jau vėlesnėje, prieš viešojo pirkimo procedūrų paskelbimą.

Pasirinkimo sandoris

Taigi šios kategorijos atskiros, jų reguliavimo ir taikymo tikslai skirtingi  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  m. Šia teisės aiškinimo taisykle remtasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Binariniai Opcionai Lietuvoje — Atsiliepimai Kaip skaityti opcionus?

Tokia kasacinio teismo pozicija yra pagrįsta vertinimu, kad Lietuvos įstatymų leidėjas, laikydamasis perkančiųjų organizacijų teisėtų veiksmų ir kruopštaus viešųjų pirkimų proceso organizavimo, įskaitant pirkimui skirtų lėšų planavimą, prezumpcijos, atskirai sureguliavo iš anksto nenumatytas situacijas, kai tiekėjai pateikia didesnės, nei planuota, kainos pasiūlymus. Jei perkančiosios organizacijos, iš anksto neišviešinusios savo finansinių galimybių, būtų absoliučiai ribojamos atmesti joms objektyviai nepriimtinų kainų pasiūlymus, viešojo pirkimo procedūrų organizavimas galėtų atsidurti neapibrėžtoje teisinėje situacijoje, kai tokių pasiūlymų de jure  teisiškai negalima būtų atmesti, bet pirkėjas de facto  faktiškai negalėtų sudaryti įvykdyti sandorio.

Prekybos opcionų. Binariniai Opcionai Lietuvoje – Atsiliepimai

Kita vertus, pozicija, kad per didelės kainos pasiūlymai gali būti teisėtai atmetami tik tokiu atveju, jei perkančiosios organizacijos tokią sąvoką aiškiai apibrėžė viešojo pirkimo dokumentuose, suponuotų VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto vertinimą kvalifikavimą kaip negyvos normos, nes VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte materializuoti skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principai bet kokiu atveju perkančiąsias organizacijas įpareigoja atmesti išviešintų kriterijų neatitinkančius pasiūlymus.

Taigi neliktų prasmės atskirai reglamentuoti per didelės kainos pasiūlymų atmetimo situacijas  pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  nutartis civilinėje byloje  Nr.

pirkimo pasirinkimo formulė grynųjų pinigų priėmimo brokeris

Šiame kontekste pažymėtina, jog VPĮ 39 straipsnio 2 dalies formuluotės imperatyvusis pobūdis suponuoja, kad perkančiosios organizacijos ne gali, o privalo atmesti per pirkimo pasirinkimo formulė kainos pasiūlymus. VPĮ neįtvirtinus reikalavimo pirkimo dokumentuose viešinti turimo biudžeto ar užsibrėžtų išlaidų ribų, tokie pasiūlymai atmetami ir tokiu atveju, kai perkančioji organizacija turi papildomų lėšų, kurias galėtų išleisti pakoregavusi ikiprocedūriniuose dokumentuose užfiksuotą pirkimui skirtą lėšų sumą  pirkimo pasirinkimo formulė nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje  Nr.

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytą teisinį reguliavimą ir jo aiškinimo praktiką, kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja: Tiekėjo pasiūlymas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu turi būti atmetamas, be kita ko, tais atvejais, kai remiantis tiekėjo pateiktu pasiūlymu apskaičiuota perkančiosios organizacijos pagal sutartį mokėtina lėšų suma  toliau — sutarties vertė  yra didesnė už perkančiosios organizacijos suplanuotą pirkimui skirtiną lėšų sumą  toliau — PSLS.

Formulė, kuri pakeitė finansų veidą

VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto taikymas nepriklauso pirkimo pasirinkimo formulė to, kad pagal tiekėjo pasiūlytą įkainį ar dėl kitų potencialiai ateityje pasikeisiančių aplinkybių sutarties vertės iki jos įvykdymo pabaigos neįmanoma visiškai tiksliai apskaičiuoti. Perkančioji organizacija nuspręsti dėl PSLS nustatymo ir pirkimo pasirinkimo formulė dydžio turi planuodama pirkimą, o jos valia turi būti aiškiai išreikšta perkančiosios organizacijos dokumentuose, parengtuose iki viešojo pirkimo procedūrų vykdymo stadijos, t.

Vėliau, viešojo pirkimo procedūrų vykdymo stadijoje, perkančioji organizacija negali keisti savo sprendimo dėl PSLS. Teisės aktuose PSLS apskaičiavimo tvarka nenustatyta. Todėl perkančioji organizacija gali apskaičiuoti PSLS remdamasi pirkimo vertės apskaičiavimo tvarka pagal VPĮ 9 straipsnio 1 dalį, taip pat kitais objektyviais duomenimis, pvz.

Sėkmės formulė baldų versle: prekių asortimento atnaujinimas pagal tendencijas ir paklausą

Perkančiosios organizacijos apskaičiuota pirkimo vertė pagal VPĮ 9 straipsnį savaime neįrodo jos sprendimo dėl šios sumos, kaip PSLS, nustatymo. Tais atvejais, kai PSLS neatskleidžiama pirkimo dokumentuose, kilus ginčui dėl jos nustatymo fakto ir ar  dydžio, yra taikytinos bendrosios  CPK  nustatytos įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės.

pulsas btc coinbase piniginės registracija

Valios nustatyti PSLS išraiškos tinkamumas koreliuoja su šalims tenkančia įrodinėjimo našta, todėl jei iš iki viešojo pirkimo pradžios perkančiosios organizacijos parengtų dokumentų nėra visiškai aišku, ar  ir  kokia PSLS buvo nustatyta, būtent perkančioji organizacija turi įrodyti atitinkamą jos dydį.

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija teisiškai pagrįstais pripažįsta kasacinio skundo argumentus dėl to, kad VPĮ 9 straipsnis iš esmės yra taikomas apskaičiuojant numatomo viešojo pirkimo vertę, o ne vertinant ir atmetant tiekėjo pasiūlymą dėl per didelės ir nepriimtinos pirkimo pasirinkimo formulė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme.

Vis dėlto retkarčiais vienam ar kitam matematikui pavyksta pakeisti nusistovėjusias taisykles, deja, šie pokyčiai kartais atneša daugiau žalos nei naudos, rašo BBC.

Dėl to toliau teisėjų kolegija vertins, ar nagrinėjamoje byloje teismų nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad: 1  atsakovė buvo apskritai nustačiusi PSLS; 2  remiantis ieškovės pateiktu pasiūlymu apskaičiuota sutarties vertė buvo didesnė už atsakovės nustatytą PSLS.

Dėl to nagrinėjamoje byloje svarbu nustatyti, ar atsakovės Viešojo pirkimo komisijos m. Bylos duomenimis, ginčo Pirkimas buvo paskelbtas m. Tai reiškia, kad byloje nustatytos ginčui spręsti reikšmingos aplinkybės, kuriomis remiantis spręstina apie perkančiosios organizacijos valią dėl PSLS  Šiaulių miesto savivaldybės mero m.

pasidaryti namus

Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad numatomo pirkimo vertė — 5 Eur be PVM septynerių metų laikotarpiui — buvo nustatyta atsakovės Viešojo pirkimo komisijos m. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija turėjo pagrįstą komercinį lūkestį ir nagrinėjamu atveju pirkti paslaugą ne brangiau, nei ji buvo perkama metais.

Opcionų tipai

Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad Šiaulių miesto savivaldybę, kaip komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus steigėją, ir atsakovę — komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorę, sieja specifiniai teisiniai santykiai ir kad ginčo Pirkimu įsigytos atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos kaina turės tiesioginės įtakos pirkimo pasirinkimo formulė nustatytos rinkliavos dydžiui. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad šios nutarties 33 punkte nurodytų aplinkybių kontekste sistemiškai vertinant perkančiosios organizacijos parengto dokumento — Viešojo pirkimo komisijos m.

Šios kasacinio teismo išvados nekeičia vertinimas, ar atsakovė ne privalėjo atsižvelgti į bitcoin į eurų konverteris Šiaulių miesto savivaldybės mero raštą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas kasacinio skundo argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai įvertino Viešojo pirkimo komisijos protokolą, nes juo buvo ne nustatyta Konkursui skirtina maksimali lėšų suma ar suplanuotas biudžetas, o tiesiog apskaičiuota Konkurso vertė jos procedūrų atlikimo būdui parinkti VPĮ 9 straipsnis.

Svarbi informacija