Terminas realus variantas

Keičiamas ar šalinamas iš Terminų banko termino straipsnis įrašomas į archyvą.

kaip užsidirbti pinigų android internete

Archyvinį termino straipsnį sudaro: Terminų banko valdytojas ir tvarkytojas numato valstybės terminas realus variantas turimų terminų bazių terminų perkėlimo į Terminų banką procedūras. Specialiųjų sričių terminų bazių, terminų žodynų duomenis į Terminų banką gali teikti aukštosios mokyklos, mokslo institucijos ir kiti juridiniai arba fiziniai asmenys.

terminas realus variantas

Terminų perkėlimo į Terminų banką procedūras numato Terminų banko valdytojas ir tvarkytojas. Terminų žodynai rengiami pagal Kalbos komisijos patvirtintus Bendruosius terminų žodynų rengimo reikalavimus. Terminai iš terminų bazių teikiami lq variantas Metodikos 14 dalyje nustatytais termino straipsnio reikalavimais.

terminas realus variantas

Svarstomą termino straipsnį sudaro: Kalbos komisija atlieka jai pateiktų terminų straipsnių kalbinę, prireikus ir dalykinę ekspertizę. Ekspertai skiriami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Ekspertai negali būti tiesiogiai su terminų straipsnių rinkinio -ių rengimu susiję asmenys.

Už atliktą darbą ekspertai atlyginami iš Kalbos programų lėšų pagal autorines sutartis. Kalbos komisijos nustatytu laiku ekspertai raštu pateikia savo išvadas Kalbos komisijos Terminologijos pakomisei.

Terminų straipsnių rinkinys -iai ir ekspertizės išvados svarstomi Terminologijos pakomisės posėdyje, dalyvaujant to rinkinio teikėjams ar ir rengėjams. Jei Kalbos komisijai pateikti terminų straipsniai jų rinkiniai turi būti vertinami skubos tvarka, kalbinė ir ar dalykinė ekspertizė neatliekama.

Vadovas ir finansinis raštingumas

Tokie terminų straipsniai jų rinkiniai teikiami svarstyti Terminologijos pakomisei. Terminologijos pakomisės posėdyje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nuostatas, nutariama teikti terminų straipsnių rinkinį -ius svarstyti terminas realus variantas aprobuoti Kalbos komisijai numatomas terminų statusas aprobuoti ar pasirašyti Kalbos komisijos pirmininkui numatomas terminų statusas teiktini arba siūlyti terminų straipsnių teikėjams rengėjams pataisyti terminų straipsnius pagal ekspertizės ir arba pakomisės posėdžio išvadas.

kur geriausia pamm sąskaita snaiges galimybes

Prireikus pataisytus terminų straipsnius jų rinkinį Terminologijos pakomisė svarsto iš naujo. Terminų ekspertavimo ginčai nagrinėjami ir sprendžiami Kalbos komisijos posėdžiuose.

bloodhound.lt > Diskusijos > Nėščios moters atleidimas pagal DSI 29 str. 2 d.

Kalbos komisija, posėdyje apsvarsčiusi Terminologijos pakomisės siūlymus ir terminų straipsnių terminologinę kokybę, terminas realus variantas sprendimą dėl terminų aprobavimo.

Terminų straipsnių teikėjai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie terminų statuso suteikimą aprobuoti arba teiktini gavimo dienos galutinai parengia terminų straipsnius Terminų bankui.

Saulius Tai yra tinkamai užfiksuota ir t.

Galutinio terminų straipsnių statuso pažymą įrašo ir terminų straipsnius į Terminų banką įtraukia tik už šį darbą atsakingi Kalbos komisijos darbuotojai. Terminų straipsnių teikėjai gali siūlyti pakeisti Terminų banke esančius terminų straipsnius arba iš viso juos išbraukti.

dvejetainiai variantai, kurie uždirbo, kiek forumo

Šie pasiūlymai turi būti motyvuoti. Jie svarstomi Kalbos komisijoje šios Metodikos 20—29 punktuose nustatyta tvarka.

bloodhound.lt > Diskusijos > CK str. 2d., kai banko paskolos terminas dar nesuejes

Terminologijos pakomisei ir arba Kalbos komisijai pritarus terminų straipsnius Terminų banke keičia arba iš jo šalina tik atsakingi Kalbos komisijos darbuotojai. Neesminiai terminų straipsnių keitimai nėra teikiami svarstyti Terminologijos pakomisei ir arba Kalbos komisijai, į Terminų banką juos įtraukia atsakingi Kalbos komisijos darbuotojai.

terminas realus variantas pasaulio brokerių reitingas

Iš keičiamų ar šalinamų terminų straipsnių sudaromi archyviniai terminų straipsniai, jie saugomi Terminų banko archyve. Terminų bankui, kaip duomenų bazei, taikomos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos.

Aprobuotų, teiktinų terminų straipsniai ir neteiktini terminai, įtraukti į Terminų banką, yra laisvai ir nemokamai prieinami kiekvienam interneto vartotojui. Registruojami Terminų banko valdytojo ir tvarkytojo, taip pat registruotojo vartotojo statusą turintys vartotojai; Terminų banko terminas realus variantas politika ir elektroninės informacijos saugos valdymo reikalavimai nustatomi Lietuvos Respublikos terminų banko nuostatais, Lietuvos Respublikos terminų banko informacinės sistemos saugos nuostatais, patvirtintais Terminų banko valdytojo ir tvarkytojo, ir kitais saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais.

Realus variantas. Ar realus variantas gauti 85 000 tūkst. eur. paskolą?

Terminų banko reorganizavimo ar likvidavimo terminas realus variantas sprendžia Terminų banko valdytojas ir tvarkytojas. Likviduojamo Terminų banko duomenys perduodami kitam tvarkytojui, archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre Gedimino pr. Konsultuojame 8.

Svarbi informacija