Patarėjai dėl galimybių, Kauno patarėjai, MB. bloodhound.lt

patarėjai dėl galimybių

Instituciniai mechanizmai Lyčių lygybės įgyvendinimo mechanizmo kūrimo Lietuvoje istorija Šio mechanizmo kūrimas prasidėjo m. Tų pačių metų lapkričio mėn.

Netolima ateitis: jūsų finansų patarėjas – robotas | SEB bankas

Vyriausybė pritarė pirmajai Lietuvos moterų pažangos programai ir sudarė Komisiją moterų klausimais. Jai vadovavo patarėja moterų ir šeimos klausimais, nariais buvo paskirti Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos, Užsienio reikalų, Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijų, Statistikos departamento bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Komisija turėjo vadovauti Moterų pažangos programos įgyvendinimui. Po m. Nuo tada moterų ar lyčių lygybės klausimai pakeičiami į lygių galimybių.

ADministracija

Atsakingu už lyčių statistiką buvo paskirtas atskiras žmogus Statistikos departamente. Tačiau reformų pasėkoje buvo panaikintas Motinos ir vaiko sveikatos skyrius Sveikatos ministerijoje. Tačiau Socialinės apsaugos ir darbo patarėjai dėl galimybių buvo palikta tik 1 darbuotoja, tiesiogiai dirbanti lygių galimybių srityje. Nauja moterų ir vyrų lygių galimybių programa buvo patvirtinta m.

dvejetainių opcionų laimėjimo strategija

Vėliau, spaudžiama nevyriausybinių organizacijų bei tarptautinių įsipareigojimų, vėl atkūrinėja. Todėl lyčių politikoje nėra stabilumo ir pereinamumo. Ištrauka iš: G. Dabartinis lyčių lygybės įgyvendinimo Lietuvoje mechanizmas Institucinis moterų ir vyrų lygių galimybių, kaip horizontalaus prioriteto visose srityse, įgyvendinimo mechanizmas patarėjai dėl galimybių kelis tarpusavyje susijusius lygmenis: parlamentinį, vyriausybinį, akademinį, visuomeninį.

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo įgyvendinimo priežiūrą jau 10 metų atlieka Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingas lygių galimybių kontrolierius, padedamas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Į lygių galimybių kontrolierių gali kreiptis vyrai ir moterys, patyrę tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl lyties, darbo, švietimo, prekių ir paslaugų teikimo srityse, socialinės apsaugos sistemose, patyrę priekabiavimą dėl lyties ar seksualinį priekabiavimą.

Vyriausybiniu užsidirbti pinigų internete neįmanoma koordinuoti moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimą visose veiklos srityse pavesta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, o kiekviena ministerija ir savivaldybės Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu įpareigoti pagal savo kompetenciją rengti ir įgyvendinti programas ir priemones, skirtas lygioms moterų ir vyrų galimybėms užtikrinti.

Šiai įstatymo nuostatai įgyvendinti visų ministerijų kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais, mokslininkais, savivaldybėmis vykdoma tęstinė Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa. Programos įgyvendinimo koordinavimą, stebėseną ir atsiskaitomybę, ypač reikšmingus horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo valdyme, užtikrina Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija, nuolat veikianti nuo metų.

Šią komisiją sudaro visų ministerijų, Statistikos departamento ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Nevyriausybinės organizacijos pačios išsirenka ir deleguoja į šią komisiją iki 4 atstovų tikraisiais šios komisijos nariais.

Ši komisija glaudžiai bendradarbiauja su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, universitetiniais lyčių studijų patarėjai dėl galimybių, socialiniais partneriais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Progress, 2015

Akademiniu lygmeniu veikia lyčių studijų centrai, įsisteigę prie didžiausių šalies universitetų. Sukurtas neformalus lyčių studijų ir tyrimų tinklas, vienijantis 26 mokslininkus ir jungiantis pagrindinius universitetus.

parinkimo signalo ru įėjimas galimybių pagrindai

Visuomeninį lygmenį sudaro moterų nevyriausybinės organizacijos, aktyviai veikiančios moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo klausimais įvairiose srityse.

Plėtojant socialinį dialogą moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais, aktyviai veikia Moterų informacijos centras, kitos moterų organizacijos. Jau daug metų visų lyčių lygybės institucinių lygmenų horizontalųjį bendradarbiavimą užtikrina vienintelis Lietuvoje informacinis portalas moterims ir moterų organizacijų elektroninis tinklas, palaikomi Moterų informacijos centro. Šis portalas ir elektroninis tinklas vienija apie politikų, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių atstovų, mokslininkų, kitų šios srities ekspertų.

patarėjai dėl galimybių

Panašų elektroninį tinklą visoje Europos Sąjungoje steigs ir palaikys Europos lyčių lygybės institutas. Šiuo greičiausiu ir veiksmingiausiu informacijos perdavimo būdu užtikrinama galimybė aptarti rūpimus klausimus, keistis idėjomis, patirtimi, pasiūlymais, kita reikiama patarėjai dėl galimybių, skatinamas visų institucinio mechanizmo lygmenų bendradarbiavimas.

Patarėjai dėl galimybių, tarptautiniai teisės aktai, kiti patarėjai dėl galimybių dokumentai nustato, kad lyčių lygybės politikos įgyvendinimo sėkmę užtikrina tinkamai veikiančios institucijos, aiški jų struktūra, kompetencijos ir funkcijų pasiskirstymas, darbuotojų gebėjimas deramai spręsti lyčių lygybės klausimus, taip pat glaudus įvairių struktūrų bendradarbiavimas, veiklos poveikio stebėsena, rezultatų vertinimas ir reguliari atskaitomybė.

Ypač skatintinas valstybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 3 punkte nustatyta visų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareiga remti nevyriausybinių organizacijų, viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros fondų programas, kurios padeda įgyvendinti lygias moterų ir vyrų galimybes.

Svarų indėlį į institucinio mechanizmo funkcionavimą Europos Sąjungoje įneša Vilniuje įsteigtas Europos lyčių lygybės institutas — pirmoji Patarėjai dėl galimybių Sąjungos agentūra lyčių lygybės klausimais. Instituto pagrindiniai tikslai: prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo ir ją stiprinti, ugdyti Europos Sąjungos piliečių sąmoningumą lyčių lygybės klausimais, teikti techninę pagalbą lyčių lygybės klausimais Europos Bendrijos institucijoms, visų pirma Europos Komisijai, ir Europos Sąjungos valstybių narių valdžios institucijoms.

Svarbi informacija