Laikykitės raktų

Varpelis - raktų pakabukas

Kur yra kunigystės raktai ir įgaliojimas? Vyresnysis Garis E.

Saugos rakto naudojimas atliekant patvirtinimą dviem veiksmais

Styvensonas Iš Dvylikos Derinimas rs dvejetainiai variantai Kvorumo Kunigystės įgaliojimas ir raktai užveda variklį, atveria dangaus vartus, leidžia panaudoti dangaus galią ir nutiesia sandoros kelią atgal pas mūsų Dangiškąjį Tėvą. Žiemos popietės saulei leidžiantis už plačios sniegu nuklotos slidinėjimo kalvos, mūsų skruostus ir nosis ėmė žnaibyti stingdantis kalnų vėjas, kuris lyg koks prižiūrėtojas skubino mus ieškoti savo automobilių slidinėjimo kurorto automobilių aikštelėje.

Nuo pat pradžių palaimintasis Jonas Henris Newmanas siekė vieno ir visa apimančio dalyko — tiesos.

Ten, susėdus į patogius automobilius, šildytuvai netrukus ims šildyti mūsų sušalusius rankų ir kojų pirštus. Po kojomis girgždėjęs sniegas tik patvirtino, jog buvo nepaprastai šalta.

Kur yra kunigystės raktai ir įgaliojimas?

Slidinėjimo trasose su šeima linksmai praleidome visą dieną, kuriai baigiantis ėmė stipriai šalti. Atėjęs prie automobilio, įkišau ranką į laikykitės raktų striukės kišenę, tada į kitą, po to į dar kitą. Automobilio akumuliatorius buvo pakrautas, visos sistemos — įskaitant šildytuvą — buvo paruoštos veikti, tačiau be raktų negalėjome atsirakinti durų; be raktų variklis negalės užvesti automobilio.

Tuo metu mums buvo svarbiausia sugalvoti, laikykitės raktų atidaryti automobilį ir sušilti.

šifravimo specifikacijos kaip padidinti lėšas monone

Aš nieko negalėjau padaryti, tačiau mąsčiau — net tada — kad iš to galime kai ko pasimokyti. Be raktų šis nuostabus inžinerijos stebuklas tebuvo tik plastiko ir metalo gabalas.

Nors automobilis turėjo didelį potencialą, be raktų jis negalėjo atlikti savo funkcijų.

Saugos rakto naudojimas atliekant patvirtinimą dviem veiksmais - Android - „Google“ paskyra Žinynas

Kuo daugiau mąsčiau laikykitės raktų šį įvykį, tuo taiklesnis man atrodė laikykitės raktų palyginimas. Žaviuosi, kaip Dangiškasis Tėvas myli Savo vaikus. Man didelį įspūdį daro dangiški apsilankymai pas Džozefą Smitą ir Dievo jam parodyti amžinųjų dalykų regėjimai. Bet ypač didžiai esu dėkingas už kunigystės įgaliojimo ir kunigystės raktų sugrąžinimą. Be šių raktų negalėtume atidaryti automobilio, galinčio mus nuvežti atgal į namus pas mylinčius dangiškuosius tėvelius. Visoms mūsų sandoros kelią atgal į mūsų Dangiškojo Tėvo akivaizdą sudarančioms gelbstinčioms apeigoms atlikti reikalingas tinkamas vadovavimas per kunigystės raktus.

Truputį laikykitės raktų Petras, Jokūbas ir Jonas jiems suteikė Melchizedeko kunigystės raktus. Panašiai kaip su savo šeima negalėjome patekti į automobilį, nes pametėme raktus, taip visi Dangiškojo Tėvo vaikai negalėjo atlikti gelbstinčių Jėzaus Kristaus Evangelijos apeigų tol, kol dangiškieji pasiuntiniai nepradėjo dieviškojo sugrąžinimo.

Aš taip pat stovėjau ant Saskuehenos upės kranto, kur gavę įgaliojimą ir raktus pasikrikštijo Džozefas ir Oliveris.

Netoli tos pačios upės pasirodę Petras, Jokūbas ir Jonas sugrąžino Melchizedeko kunigystę ir jos raktus.

„Atsidūręs pareigūninėj klausimų neuždavinėju“, – Mantas Katleris -- Laikykitės ten pokalbiai

Ten aš pajutau tose šventose žemėse vykusių dangiškų įvykių galią ir realumą. Tas patyrimas paskatino mane šiek kaip užsidirbti pinigų iževske daugiau pamąstyti, pastudijuoti ir pasimelsti dėl kunigystės įgaliojimo ir kunigystės raktų, todėl ėmiau trokšti Bažnyčios vaikinams ir merginoms papasakoti, kaip juos gali palaiminti kunigystės įgaliojimas ir sugrąžinti raktai.

Pirmiausia laikykitės raktų naudinga suprasti šias sąvokas. Apeigoms, kurias Bažnyčia turi įregistruoti, yra reikalingi raktai ir jų negalima atlikti be įgaliojimo.

variantų karalienės algoritmas

Vyresnysis Dalinas H. Jis nusprendžia, kurie laikykitės raktų yra suteikiami mirtingiesiems ir kaip tie raktai bus naudojami. Pirmasis — ruoštis misionieriškai tarnystei Laikykitės raktų jaunieji broliai ir seserys, galbūt to nesuvokiate, tačiau Mozės sugrąžinti Izraelio surinkimo raktai mūsų Evangelijos laikotarpyje atrakino misionieriško darbo duris. Tik pagalvokite, vadovaujami šių raktų iš viso misijose darbuojasi maždaug nuolatinių misionierių pajėgos.

Turėdami tai omenyje nepamirškite, kad misionieriškai tarnystei ruoštis yra niekada ne per anksti. Visas jūsų pasiruošimas, nepriklausomai nuo to, ar tarnausite nuolatinėmis misionierėmis, ar ne, laikykitės raktų, kaip narėms misionierėms, bus naudingas visą gyvenimą.

Šiose šventyklose atliekamos apeigos pavieniams asmenims ir šeimoms leidžia grįžti mūsų dangiškųjų tėvų akivaizdon.

Parašyti įvertinimą

Vaikinai ir merginos, raginame jus tyrinėti ir ieškoti savo protėvių vardų ir už juos šventykloje atlikti vikarinius krikštus. Pastebime, kad visame pasaulyje tai jau daro kaip niekada daug žmonių! Anksti rytais ir vėlai vakarais krikštyklas daugelyje šventyklų užplūsta vaikinai ir merginos. Pasukti raktai leidžia šeimoms būti surištoms per šiose šventyklose atliekamas šventas apeigas. Ar pastebite, koks yra ryšys tarp kunigystės raktų ir palaiminimų? Jei užsiimsite šiuo darbu, pastebėsite, kad kiekvienoje jo detalėje yra Viešpats.

Patirtis rodo štai ką.

Varpelis - raktų pakabukas "Ring for Sex"

Pavyzdžiui, neseniai sužinojau apie vieną motiną, kuri nuolat savo vaikus į šventyklą atlydėdavo atlikti vikarinių krikštų. Vieną dieną, kai toji šeima atliko krikštus ir ruošėsi išeiti iš šventyklos, į krikštyklą įėjo vyras, nešinas pundeliu savo šeimos vardų. Pamatęs, kad krikštykloje nebeliko žmonių, galėsiančių jam padėti atlikti šias apeigas, šventyklos darbuotojas sustabdė išeinančią šeimą ir pasiteiravo vaikų, ar jie nenorėtų sugrįžti, persirengti ir dar kartą padėti atlikti krikštus.

Jie noriai sutiko ir sugrįžo. Kol vaikai atliko krikštus, jų mama besiklausydama vardų ėmė kai kuriuos jų atpažinti ir netrukus, visų nuostabai, suprato, kad to vyro vardų pundelyje buvo ir jos šeimos protėvių vardų. Tesulaukia jie švelnaus pasigailėjimo. Laikykitės raktų dvi savaites buvo pašventinta Provo Sičio centro šventykla. Tai oji veikianti Bažnyčios šventykla visame pasaulyje.

Atkreipiame dėmesį, laikykitės raktų kai metais prezidentas Tomas S. Monsonas buvo palaikytas apaštalu, veikiančių Bažnyčios šventyklų tebuvo Šventyklos prie jūsų vis artėja ir artėja.

Varpelis - raktų pakabukas "Ring for Sex" | bloodhound.lt

Tačiau, jei jūs gyvenate ten, kur dėl didelių atstumų ar kitų aplinkybių negalite reguliariai lankytis šventykloje, visuomet likite verti joje lankytis. Svarbų darbą už šventyklos ribų galite daryti tyrinėdami ir pateikdami savo šeimos vardus. Galiausiai, trečias būdas: pirmyn su tikėjimu Senojo Testamento pranašas Abraomas savo Evangelijos laikotarpiu iš Viešpaties gavo didžiulę palaimą, kurią kartais vadiname Abraomo sandora.

Po tūkstančių metų yra sugrąžinti Abraomo Evangelijos laikotarpio palaiminimai. Dėl šio sugrąžinimo kiekvienas iš jūsų turite galimybę laikykitės raktų didingus Abraomui išsakytus pažadus.

Šiuos palaiminimus gausite tuomet, kai būsite ištikimi ir vertai gyvensite.

kiek pinigų uždirbo karina

Jis padidins jūsų galimybes, išplės jūsų viziją ir jus sustiprins. Jis suteiks jums reikalingos pagalbos, kad susidorotumėte su savo išmėginimais ir iššūkiais. Pažindami savo Dangiškąjį Tėvą ir Laikykitės raktų Sūnų Jėzų Kristų ir jausdami Jų meilę jums, įgysite stipresnį liudijimą ir surasite tikrąjį džiaugsmą. Viešpats mums rodo, kad nepaliks mūsų geliančiame šaltyje be raktų ar įgaliojimo saugiai parvesti mus atgal į Jo namus. Kai man tai nutinka, negaliu susilaikyti nenusišypsojęs pats sau, nes ieškodamas raktų imu mąstyti apie kunigystės laikykitės raktų sugrąžinimą ir apie prezidentą Tomą S.

Taip, tuos raktus saugiai naudoja pranašai, regėtojai ir laikykitės raktų. Pagal Viešpaties valią Bažnyčios prezidentas juos suteikia, perduoda ir paskiria kitiems. Liudiju, kad kunigystės įgaliojimas ir kunigystės raktai užveda variklį, atveria dangaus vartus, leidžia naudoti dangaus galią ir nutiesia sandoros kelią atgal pas mūsų mylintį Dangiškąjį Tėvą. Jėzaus Kristaus vardu, amen.

Svarbi informacija