Tarpininkavimo rūšys, Tranzito deklaracija | Eksporto - Importo deklaracija | Kauno tarpininkai

Colliers International | Home

tarpininkavimo rūšys

Lietuvos Respublikos priežiūros institucija nuo yra Patikimas pasirinkimo brokeris bankas, o priežiūros uždavinius ir funkcijas įgyvendina Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

Priežiūros institucija vykdo šias funkcijas: rengia, tvirtina, keičia ir pripažįsta netekusiais galios teisės aktus, reglamentuojančius draudimo, perdraudimo bei draudimo tarpininkavimo veiklą; išduoda draudimo, perdraudimo veiklos ir draudimo brokerių įmonių veiklos licencijas ir panaikina jų galiojimą; stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri, kaip draudimo, perdraudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės vykdo veiklą, laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų; savo kompetencijos ribose taiko poveikio priemones už įstatymų ar kitų teisės aktų tarpininkavimo rūšys kitas funkcijas.

kurie brokeriai iš tikrųjų uždirba pinigų apžvalgas

Priklausomas draudimo tarpininkas fizinis žr. Priklausomas draudimo tarpininkas taip pat yra asmuo, kuris vykdo draudimo tarpininkavimo veiklą vienos ar kelių draudimo bendrovių vardu ir dėl jų interesų šalia savo pagrindinės ūkinės komercinės veiklos pvz. Privalomasis draudimas įstatymų tarpininkavimo rūšys tvarka tam tikrai asmenų grupei ar visiems asmenims privalomas įsigyti draudimas, kai įstatyme įtvirtinama draudėjo pareiga sudaryti draudimo sutartį, o draudimo bendrovei, vykdančiai tarpininkavimo rūšys privalomojo draudimo veiklą, draudžiama atsisakyti sudaryti draudimo sutartį.

MOKAUSI IŠ KINO: Mokyklinis pyragas

Privalomojo draudimo rūšis ir pagrindines nuostatas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. Proporcinis draudimas draudimo išmokos apskaičiavimo būdas, kai apskaičiuojant draudimo išmoką, yra atsižvelgiama į proporciją tarp tikrosios draudimo vertės atkuriamosios tarpininkavimo rūšys likutinės ir draudimo sutartyje nurodytos apdraustos vertės draudimo sumospvz.

tarpininkavimo rūšys naujų interneto pajamų

Taip pat žr.

Svarbi informacija