Woodes cc strategija dvejetainiams variantams, Paslaptis Dvejetainis Variantų, Prekybos

konspektas-dirbtinis-intelektas

realiojo laiko bitcoin kursas

Dirbtinio intelekto samprata Dirbtinio intelekto istorija Dirbtinio intelekto klasifikacija ir tyrimo objektas Uţdavinių sprendimo metodų principai Dirbtinio intelekto sistema kaip produkcijų sistema Valdovių išdėstymo šachmatų lentoje uţdavinys Euristika valdovių uţdavinyje Dar viena euristika: valdovę statyti ţirgo ėjimu Patobulinta paieškos su grįţimais strategija.

Uţdavinys apie labirintą.

bitcoin rostovas parinktis ant rk rf

Kelio paieška į gylį Kai kurios produkcijų algebrinės savybės Kelio radimas labirinte paieškos į plotį būdu — bangos metodas Paieškos į plotį algoritmas grafe be kainų Algoritmas paieškai grafe, kai grafo briaunos turi kainas Paieškos į gylį algoritmas grafe be kainų Kelio paieškos grafe į plotį ir į gylį pavyzdţio detalizavimas Sprendėjas ir planuotojas Prefiksinė, infiksinė ir postfiksinė medţio apėjimo tvarka Paieška grafe Manheteno atstumas Tiesioginis ir atbulinis išvedimas produkcijų sistemoje Tiesioginio išvedimo algoritmas Atbulinio išvedimo algoritmas Programų sintezės elementai Perteklinės produkcijos tiesioginiame išvedime Perteklinės produkcijos atbuliniame išvedime Tiesioginio išvedimo sudėtingumas Tiesioginė rezoliucija Įrodymo remiantis rezoliucijos taisykle pavyzdys Kitas pavyzdys

Svarbi informacija