Tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai

populiariausias variantas

Prašymą išanalizuoja ir pasiūlymą dėl prašymo patenkinimo artimiausiam Lietuvos banko valdybos posėdžiui pateikia Lietuvos banko Pinigų politikos departamentas. Apie Lietuvos banko valdybos sprendimą dėl banko prašymo Lietuvos bankas praneša bankui tą pačią dieną.

tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai

Jeigu Lietuvos banko valdyba banko prašymą patenkina, bankas siunčia Lietuvos bankui paraišką su pasiūlymu sudaryti tiesioginį -ius atpirkimo sandorį -ius. Tiesioginiai atpirkimo sandoriai įforminami ir vykdomi ta pačia tvarka kaip ir aukcione sudaryti atpirkimo sandoriai.

Išvestinės, struktūrinės finansinės priemonės

Lietuvos bankas gali vienu metu реальные методы заработать деньги su banku kelis tiesioginius atpirkimo sandorius, kuriuose gali būti numatytos skirtingos atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos. Lietuvos banko valdyba gali nustatyti bankui bendrąją tiesioginių brokeriai gauti sandorių sumą, kurios neviršydamas per Lietuvos banko valdybos apibrėžtą laikotarpį bankas savo iniciatyva gali sudarinėti arba būti sudaręs su Lietuvos banku tiesioginius atpirkimo sandorius.

tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai pasirinkimo sąvoka kas tai yra

Pardavėjas perduoda vertybinius popierius pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas priima vertybinius popierius tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai sumoka už juos pirkimo kainą atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dieną, kuri yra kita darbo diena po atpirkimo sandorio sudarymo dienos. Pirkėjas vertybinius popierius perduoda atgal pardavėjo nuosavybėn, o pardavėjas priima vertybinius popierius ir sumoka už juos atpirkimo kainą atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dieną.

tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai

Pagal atpirkimo sandorį šalys turi atsiskaityti tinkamai ir laiku. Bankas turi teisę nutraukti atpirkimo sandorį, jeigu jo galiojimo metu pripažįsta, kad negalės įvykdyti savo įsipareigojimų.

kaip pakilti dėl pasirinkimo galimybių

Pripažinęs, kad negali įvykdyti savo įsipareigojimų, bankas faksu arba Lietuvos bankui priimtinomis elektroninio ryšio priemonėmis turi patvirtinti, kad nutraukia atpirkimo sandorį. Atpirkimo sandoris laikomas nutrauktu, jeigu sandorio šalys neatsiskaito per dvi darbo dienas nuo tos dienos, kurią turėjo įvykti atsiskaitymai.

tiesioginiai ir pasirinkimo sandoriai

Jeigu bankas šių taisyklių 36 punkte numatytu atveju nutraukia atpirkimo sandorį ne vėliau kaip antrą darbo dieną po atsiskaitymų už perkamus vertybinius.

Svarbi informacija