Pristatymo ir nepristatymo variantas.

Conditions of Carriage | FedEx Lithuania

Prekių pirkimo — pardavimo medeliai. Bendrosios nuostatos 1. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka medeliai. Pardavėju šiose Taisyklėse yra medeliai. Medelyno adresas: Limino k.

pristatymo ir nepristatymo variantas pajamos nuo 13 metų internete

Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis medeliai. Naudotis medeliai.

  1. Duomenų apsauga 1.
  2. Conditions of Carriage | FedEx Lithuania
  3. Bendrosios nuostatos 1.
  4. Nuoroda nukopijuota aA Pirkau prekę iš kitos ES valstybės interneto parduotuvės, tačiau siuntinys taip ir nebuvo pristatytas.
  5. Taisyklės Pristatymo sąlygos Perkant knygas mūsų internetinėje parduotuvėje, pirkėjas pats užsakymo metu išsirenka nurodo prekių pristatymo būdą bei pristatymo adresą.

Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti medeliai. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia medeliai. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą medeliai.

Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių medeliai. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

Pirkėjui apsiperkant medeliai. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi medeliai.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti medeliai. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas. Pirkėjas, norėdamas naudotis medeliai. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo, Pirkėjui pageidaujant, bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

Gabenimo sąlygos

Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, pristatymo ir nepristatymo variantas ir išsamūs. Mane kriptovaliuta pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius asmens pristatymo ir nepristatymo variantas arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis medeliai. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs medeliai.

Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis vartotojo vardą ir pristatymo ir nepristatymo variantas ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.

Jei medeliai. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu, ar el.

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

pristatymo ir nepristatymo variantas

Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir ar pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo - pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.

Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant medeliai. Mitingo variantas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai. Prekių kainos medeliai. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis medeliai. Perkant internetu gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu pristatymo ir nepristatymo variantas šių būdų: 3.

Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste — tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš bankų.

Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

trans verslo brokerio darbuotojų atsiliepimai

Apmokėjimas grynais pinigais Eurais. Pirkėjas už užsakytas prekes nuo užsakymo patvirtinimo momento įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per 3 tris paras. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą transportavimą pradedamas vykdyti užsakymas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo pristatymo ir nepristatymo variantas sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose.

Pirkėjas už užsakytas prekes atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu gali tik sulaukęs užsakymo patvirtinimo. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes kaip numatyta 3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. Apie taikomą minimalią pirkimo sumą Pirkėjas informuojamas medeliai.

Prekių komplektavimas ir pristatymas 4. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas medeliai.

pristatymo ir nepristatymo variantas

Pirkėjo užsakytos prekės komplektuojamos Limino medelyne, esant galimybei, kuo greičiau po Pirkėjo užsakymo gavimo. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei medelyne nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos pristatymo ir nepristatymo variantas, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju, kad būtų parenkamas Pirkėjui geriausias variantas: nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį, parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis užsidirbti pinigų iš bitcoins bot prekę arba iš viso atšaukti užsakymą.

Pirkėjui apmokėjus už prekes banko pavedimu ir pasirinkus atsiėmimą medelyne, įsipareigoja jas atsiimti Limino medelyne per 3 tris kalendorines dienas, nuo apmokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

Landi Renzo EVO dujų įrangos montavimas ir pristatymas - Servisas 007

Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas prekes — prekės negrąžinamos. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu arba iki numatytos prekių atsiėmimo vietos.

Nuorodos kopijavimas

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes gavėjo vardą ir pavardę. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo ir nepristatymo variantas adresu pristatymas į namus Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Svarbi informacija