Eurųpos galimybių lygybė

eurųpos galimybių lygybė

eurųpos galimybių lygybė

Diskriminacijos draudimas  ir pagrindinių teisių apsauga yra svarbūs ES teisinės tvarkos elementai. Nepaisant to, visoje Sąjungoje ir toliau diskriminuojamos tam tikros grupės.

eurųpos galimybių lygybė martinas dvejetainiuose opcionuose

Europos Parlamentas visapusiškai įsipareigojęs spręsti šią problemą ir skatinti lygybę ES teisėkūroje ir politikoje. Moterų ir vyrų lygybė Moterų ir vyrų lygybė  yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių.

  • А вчера он позволил мне использовать его затылок как боксерскую грушу.
  • Я хочу помочь Мариусу родиться, но зрелище будет не из приятных.

Europos Parlamentas, ypač jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas atlieka svarbų vaidmenį remiant moterų ir vyrų lygybę ir lygias galimybes, visų pirma skatindamas lyčių aspekto integravimą į savo komitetų ir delegacijų darbą. Neįgaliųjų teisės Sąjunga eurųpos galimybių lygybė ir gerbia neįgaliųjų teisę naudotis priemonėmis užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinę bei profesinę integraciją ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

eurųpos galimybių lygybė

Sąjunga yra Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos  šalis ir atlieka svarbų vaidmenį skatinant, saugant ir stebint, kaip Sąjunga įgyvendina Konvenciją. Kova su rasizmu ir ksenofobija Europos Parlamentas yra tvirtai įsipareigojęs kovoti su rasizmu ir ksenofobija. Ji ragina Sąjungą ir jos valstybes nares imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią rasizmui ir ksenofobijai ir kovoti su jais pasitelkiant švietimą bei skatinant pagarbos ir tolerancijos kultūrą.

dviguba galimybė goncharovo dvejetainiai variantai

Svarbi informacija