Tarpininkavimo analizė

tarpininkavimo analizė

uždirbti bitkoinų iškart atsiimant pinigus

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo:  Teisės akto statusas: Galiojantis Redakcijos 36 straipsnis. Konsultacinių paslaugų teikimo reikalavimai 1.

tarpininkavimo analizė akcijų pardavimą pasirinkimo sandoriu

Kredito davėjas arba kredito tarpininkas turi aiškiai informuoti kredito gavėją, ar jam yra arba gali būti teikiamos konsultacinės paslaugos. Prieš teikdamas kaip užsidirbti pinigų internete 10 000 paslaugas arba prieš sudarydamas sutartį dėl konsultacinių paslaugų teikimo, jeigu tokia sutartis sudaroma, kredito davėjas arba kredito tarpininkas raštu popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje kredito gavėjui pateikia šią informaciją: 1 ar asmeninė rekomendacija bus parengta remiantis tik kredito davėjo arba kredito tarpininko produktų analize pagal šio straipsnio 4 dalies 2 punktą, ar įvairių visoje kreditų rinkoje siūlomų produktų analize pagal šio straipsnio 4 dalies 3 punktą, kad kredito gavėjas galėtų suprasti, kuo remiantis parengta asmeninė rekomendacija; 2 už konsultacines paslaugas tarpininkavimo analizė gavėjo mokamo atlygio, jeigu toks taikomas, dydį arba, jeigu teikiant informaciją tikslios sumos nustatyti neįmanoma, taikomą atlygio apskaičiavimo tvarką.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija kredito gavėjui gali būti teikiama kaip papildoma ikisutartinė informacija.

mokymai prekiautojo galimybėms

Kai kredito gavėjui teikiamos konsultacinės paslaugos, kredito davėjas arba kredito tarpininkas taip pat turi laikytis šių papildomų reikalavimų: 1 kredito davėjas arba kredito tarpininkas turi surinkti reikiamą informaciją apie kredito gavėjo asmeninę ir finansinę padėtį, tarpininkavimo analizė ir tikslus, kad galėtų tarpininkavimo analizė jam tinkamas kredito sutartis.

Nepriklausomam kredito tarpininkui draudžiama gauti komisinį atlyginimą iš tarpininkavimo analizė ar kelių kredito davėjų už konsultacinių paslaugų kredito gavėjams teikimą tarpininkavimo analizė arba šio įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje nurodytos kredito tarpininko veiklos vykdymą.

Nepriklausomas konsultacijas gali teikti tik nepriklausomas kredito tarpininkas, kuris laikosi šioje dalyje ir šio straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytų reikalavimų. Kredito davėjas ir kredito tarpininkas tarpininkavimo analizė informuoti kredito gavėją, kai, atsižvelgiant į kredito gavėjo finansinę padėtį, dėl kredito sutarties sudarymo ir vykdymo gali kilti konkreti rizika kredito gavėjui.

Tarpininkavimas

Konsultacines paslaugas, susijusias su kredito sutartimis, turi teisę teikti kredito davėjas, kredito tarpininkas ir: 1 asmuo, vykdantis šio įstatymo 3 straipsnio 19 dalyje nurodytą kredito tarpininko veiklą arba teikiantis konsultacines tarpininkavimo analizė, jeigu ta veikla vykdoma ar paslaugos teikiamos atsitiktiniais atvejais greta profesinės veiklos, reguliuojamos teisės aktais arba tarpininkavimo analizė kodeksu, nedraudžiančiu vykdyti tos veiklos ar teikti tų paslaugų; 2 fizinių asmenų bankroto administratoriai ir kiti asmenys, teikiantys su esamos skolos valdymu susijusias konsultacines paslaugas, kurių veikla reguliuojama teisės aktais, arba asmenys, nekomerciniais tikslais teikiantys viešąsias arba savanoriškas konsultacines paslaugas.

Šio straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti asmenys privalo laikytis šio įstatymo 6, 7, 9, 10 straipsniuose ir šiame straipsnyje nustatytų kredito gavėjų informavimo reikalavimų ir neturi šio įstatymo 41 straipsnyje nustatytų teisių.

Šiame tarpininkavimo analizė nustatyti reikalavimai nepanaikina kredito davėjo arba kredito tarpininko pareigos laikytis šio įstatymo 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

  1. Investuoti portfelio litecoin
  2. Kaip veikia rodyklės parinktis
  3. Skelbimų šaltinių optimizavimas, kai naudojamas tarpininkavimas - AdMob Žinynas
  4. EUR-Lex - L - EN - EUR-Lex

Svarbi informacija