Apriboti m ir realias galimybes,

Video galerija (4)

Panevėžys Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Birutės Valiulienės ir Eigirdo Činkos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės L. Nurodė, kad atsakovei Liudvikai L. Atsakovė gyvena kartu su sutuoktiniu R.

apriboti m ir realias galimybes

Atsakovė nelinkusi priimti pasiūlymų ir rekomendacijų, teigia, kad sūnus Aurimas nesugebėjo prisitaikyti prie jam suteiktų sukurti dvejetainį variantą sąlygų, elgėsi netinkamai, nesutarė su R. Atsakovė L.

apriboti m ir realias galimybes

Apribojus motinos valdžią, L. Kadangi situacija atsakovės šeimoje per daugiau nei metus laiko nepasikeitė, sprendė, kad ji nesikeis ir ateityje, todėl apriboti m ir realias galimybes tikslinga motinos valdžią apriboti neterminuotam laikotarpiui.

Panevėžio miesto apylinkės teismas m. Neterminuotai apribojo motinos L. Priteisė iš L.

Teismas darė išvadą, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu Nr. Nurodė, kad atsakovės bendravimas su vaiku patvirtina jos domėjimąsi sūnumi, bet savaime neįrodo atsakovės motyvacijos ir sugebėjimo tinkamai rūpintis vaiku, užtikrinti jo teises ir teisėtus interesus.

apriboti m ir realias galimybes

Išlaikymas, nors ir teikiamas, tačiau jo dydis vaikui gyvenant normaliomis sąlygomis atsakovės šeimoje negalėtų užtikrinti net minimalių jo poreikių patenkinimo. Motyvavo, jog bylos įrodymų visuma nebeleidžia daryti išvados, kad susiklosčiusi padėtis gali pasikeisti. Pastangos susigrąžinti vaiką į šeimą iš esmės nebuvo dėtos, galimybių A. Socialinių paslaugų teikimo tikslas nepasiektas. Tokį atsakovės elgesį vengiant atlikti savo pareigas auklėti vaiką, trunkantį eilę metų, teismas vertino kaip darantį ypatingą žalą vaiko vystymuisi ir kaltą.

Konstatavo, kad motinos valdžios apribojimas neterminuotai vaiko atžvilgiu užtikrins vaiko teises ir teisėtus interesus vystytis, augti ir lavintis saugioje aplinkoje ugdymo įstaigose. Apeliaciniu skundu atsakovė L. Mano, jog teismo sprendimas yra neteisingas. Nurodo, jog faktinė situacija atsakovės ir jos nepilnamečio sūnaus A. Nurodo, kad iš esmės į gerąją pusę yra pasikeitusi situacija santykyje su sūnumi.

Mano, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius inicijuodamas panašaus pobūdžio bylas vykdo tik savo planinius darbus, o esmines savo funkcijas vykdo aplaidžiai, daugiau kenkia ieškovei ir jos šeimai, negu padeda apginti nepilnamečio vaiko teises ir interesus, nenori prisiimti atsakomybės, o teismas tam pritaria.

Ieškinyje ieškovas nurodo neteisingas aplinkybes, o ieškinį pateikė esant konfliktiniams santykiams su atsakove. Nurodo, jog realių socialinių paslaugų atsakovei neteikiama, kadangi dienos metu atsakovė dirba, o po darbo valandų paslaugos jau taip pat nebeteikiamos. Tokia apsimestinė situacija skatina konfliktus ir tai yra dalis ieškovo kaltės.

Apeliantė mano, kad į jos asmeninį gyvenimą per daug kišamasi, per daug reguliuojama kaip jai elgtis, kas išsaukia konfliktines situacijas, o ne realiai stengiamasi padėti susigrąžinti vaiką į šeimą.

Apeliantė santykius su sūnumi gerina natūraliai, taip kaip pati supranta, pagal savo realias pajamas. apriboti m ir realias galimybes

Jūsų asmens duomenų valdymas

Apeliantė nesutinka, kad jai turi būti primesta, jog ji privalo vykti pas sūnų į įkalinimo įstaigą, jeigu sūnus to nenori. Kadangi sūnus yra pakankamai subrendęs, iš dalies yra veiksnus, todėl jo nuomonė motinai irgi yra svarbi. Teismas nevertino, neanalizavo vaiko ir motinos santykių pagerėjimo. Nurodo, jog įstatymas nenumato laikotarpio per kurį vaiko motina turi pagerinti santykius ir gauti galimybę panaikinti terminuotą motinos valdžios apribojimą, tuo tarpu nagrinėjant bylą, šiuo klausimu atsakovei buvo daromas spaudimas, reiškiamos pretenzijos kodėl ji nesikreipia į teismą, neiniciuoja bylos laikino valdžios apribojimo panaikinimui.

apriboti m ir realias galimybes dvejetainio roboto pasirinkimas

Mano, kad ieškovo kaip vaikų teisių gynėjo pareiga išaiškinti motinai teisines pasekmes, procesų būtinumą. Apeliantė mano, kad įrodymus, byloje priimdamas sprendimą teismas vertino vienašališkai, neatsižvelgė į atsakovės ir jos sūnaus parodymus, kitas reikšmingas aplinkybes ir todėl padarė neteisingas išvadas. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Nurodo, jog apeliantės kaltinimai, neva skyrius savo funkcijas vykdo aplaidžiai, nepagrįsti jokiais įrodymais.

apriboti m ir realias galimybes

Pažymi, jog skyrius jokių planinių darbų neturi ir jų nevykdo, sprendimai dėl kreipimosi į teismą siekiant apriboti tėvų valdžią, yra priimami ne skyriaus, o Panevėžio miesto vaiko globos organizavimo komisijos. Teikdamas ieškinį teismui, skyrius nesiekia kažkam pakenti, tačiau tik vykdo savo tiesiogines funkcijas ir gina nepilnamečių vaikų interesus.

Nurodo, kad jokių konfliktų tarp skyriaus ir atsakovės nėra ir nebuvo. Neaišku kokią atsakomybę ir už ką skyrius turėtų prisiimti. Apriboti m ir realias galimybes būtent atsakovė turėtų prisiimti atsakomybę už savo kaip motinos pareigų nevykdymą.

Nustatyta, kad atsakovė pati nepageidavo gauti socialines paslaugas, nebendradarbiavo su socialiniu darbuotoju.

Būtent dėl atsakovės elgesio socialinių paslaugų jai teikiamas buvo apsunkintas. Atsakovė pati nedėjo jokių pastangų kontaktui su socialiniu darbuotoju palaikyti, jį sustiprinti ir naudotis socialinėmis paslaugomis, socialinio darbuotojo namuose atsakovė nepriimdavo, į telefono skambučius atsakydavo ne visuomet.

Ieškovo vertinimu, ta aplinkybė, kad vaikas nenori matytis su mama, atskleidžia, jog jų santykiuose yra kažkas negerai. Socialinė darbuotoja buvo išaiškinusi galimybes kreiptis  į teismą dėl sūnaus susigrąžinimo, socialinis darbas buvo dirbamas ta linkme, siekiant motyvuoti, skatinti vaiko susigrąžinimą, tačiau atsakovė to nepadarė. Joks spaudimas atsakovei nebuvo daromas, tačiau buvo išaiškinta, kad laikino tėvų valdžios apribojimo institutas yra tik auklėjamoji prevencinė priemonė.

Konkurencijos tarybos nutarimai | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Į teismą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo kreipiamasi tada, jei tėvai išvadų nepadaro ir nededa pastangų, nesiekia susigrąžinti vaiko į šeimą. Pažymi, jog pati atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad pas ją namuose sūnui gyventi nebūtų galimybių.

Ieškovo vertiniu atsakovė stengėsi nepakankamai, sūnui yra žinoma jos pozicija, nenoras, kad jis gyventų su šeima, todėl vaikas irt nenori gyventi kartu. Tęsti laikiną tėvų valdžios apribojimą atsakovė prašo ne dėl to, kad ketintų susigrąžinti sūnų į šeimą, tačiau tik iš materialinių paskatų, nes teismo posėdžio metu neslėpė, apriboti m ir realias galimybes nenori būti išbraukta iš savivaldybės socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaito, kadangi tokiu atveju darželyje nebegaus lengvatų už kitus vaikus.

Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Obelių vaikų globos namai prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Mano, jog teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Nurodo, kad nuo m. Kurį laiką A. Apeliacinis skundas atmestinas Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK str.

Svarbi informacija