Neprivaloma katės strategija. Šv. Valentino dieną žlugusi JK vyriausybės „Brexit“ strategija: kas toliau?

 • Kanados Sfinksas - katės veislės ir pobūdžio aprašymas - Vet
 • Ji savo pranešime pasidžiaugė, kad organizacija jau turi tūkst.
 • EUR-Lex - PC - LT
 • Dėžės katėms daugiabučių kiemuose: reali pagalba beglobiams? | bloodhound.lt
 • Opciono kainos pokytis
 • Pagrindinis Vet Kanados Sfinksas - katės veislės ir pobūdžio aprašymas Viena iš neįprastų ir unikalių kačių veislių yra Kanados sfinksas.
 • Šv. Valentino dieną žlugusi JK vyriausybės „Brexit“ strategija: kas toliau? | bloodhound.lt

Tačiau dėl įvairių šiuo metu galiojančios direktyvos trūkumų kelios valstybės narės savo nacionaliniuose teisės aktuose, kuriais įgyvendinama direktyva, nustatė gerokai platesnio masto priemones, o kitos taiko tik būtiniausias taisykles.

Tokie skirtumai turi būti pašalinti, siekiant užtikrinti, kad būtų atkurti vidaus rinkos tikslai.

52008PC0543

Šio pasiūlymo tikslas — visos Europos Sąjungos pramonės įmonėms ir mokslinių tyrimų bendruomenei užtikrinti vienodas sąlygas ir kartu sustiprinti mokslinėse procedūrose tebenaudojamų gyvūnų apsaugą, kaip numatyta EB sutarties protokole dėl gyvūnų gerovės[1].

Šis pasiūlymas padeda įgyvendinti bendrą Komisijos strategiją dėl eksperimentų su gyvūnais ir kartu aktyviau skatina kurti, tvirtinti, pripažinti ir įgyvendinti alternatyvius metodus. Replacement, Reduction and Refinement — gyvūnų naudojimo pakeitimas, mažinimas ir jo sąlygų tiesioginių pasirinkimų diagrama principą eksperimentuose su gyvūnais.

Bendrosios aplinkybės ES—27 mokslinėse procedūrose kasmet panaudojama apie 12 mln. Reikėtų imtis visų priemonių, kad eksperimentuose naudojamų gyvūnų skaičius būtų kuo labiau sumažintas. Pragmatiškiausias būdas mažinti eksperimentų su gyvūnais skaičių — diegti alternatyvius metodus, nes dėl dabartinio mokslinių žinių lygio dar negalima visiškai atsisakyti eksperimentų su gyvūnais[4].

Todėl būtina užtikrinti, kad gyvūnams, kurie vis dar naudojami eksperimentuose dėl teisėtų priežasčių, būtų užtikrinta didžiausia su eksperimento tikslais deranti apsauga ir gerovė. Daugelis nuostatų paseno, taigi direktyva neatspindi nei šiuolaikinių metodų eksperimentų su gyvūnais srityje, nei naujausių gyvūnų gerovės srities laimėjimų. Be to, direktyva parengta pagal tarptautinės konvencijos redakciją, taigi tam tikrų nuostatų redakcija yra labiau neprivaloma katės strategija, dvejetainių variantų mokymasis pradedantiesiems ne reglamentuojanti.

Daugelį nuostatų galima suprasti įvairiai, be to, jose teikiamos gairės, o ne derinami reikalavimai. Neprivaloma katės strategija direktyvos tikslams, dėl minėtų veiksnių buvo iškreipta vidaus rinka ir atsirado daug valstybėse narėse taikomų teisės aktų skirtumų.

Be to, kai kurios galiojančios nuostatos yra dviprasmiškos ir nenuoseklios, todėl kyla perkėlimo į nacionalinius teisės aktus ir atitikties sunkumų. Į tai atsižvelgiama EB sutarties protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės, kuriame pripažįstama, kad gyvūnai yra jaučiantys sutvėrimai. Pagal jį neprivaloma katės strategija, kad Bendrija ir valstybės narės tinkamai atsižvelgtų į gyvūnų gerovę.

Tačiau dabartinės direktyvos nuostatos nebeatitinka šio įpareigojimo. Visuomenė vis geriau informuojama apie gyvūnų gerovę, ir šis klausimas jai darosi vis aktualesnis. Remiantis paskutinėmis nuomonės apklausomis ir viešųjų konsultacijų rezultatais, aiškiai matyti, kad visuomenė domisi šia sritimi — dvi iš trijų didžiausių viešųjų konsultacijų, kurias Europos Komisija kada nors buvo surengusi įvairiose savo politinės veiklos srityse, buvo susijusios su gyvūnų gerove[5].

Galiojančiose priemonėse nepakankamai atsižvelgiama į šiuos lūkesčius ir neužtikrinamas patenkinamas skaidrumo lygis šioje itin prieštaringoje srityje.

Kitos Bendrijos politikos kryptys ir teisinės priemonės, kaip antai REACH[6], gali padaryti laikiną neigiamą poveikį, t.

pagrindinių brokerių apžvalgos

Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į Kosmetikos direktyvos[7] nuostatas, būtina neatidėliotinai mažinti mūsų priklausomybę nuo eksperimentų su gyvūnais. Galutinis tikslas turėtų būti visiškai pakeisti eksperimentų su gyvūnais naudojimą kitais metodais.

Alternatyvūs metodai naudingi ne tik gyvūnų gerovės požiūriu — juos taikant galima gauti patikimos informacijos, nes naudojami moderniausi bandymai, kurių kokybė tikrinama ir kuriuos atlikti galima greičiau ir pigiau nei seniausios pamm sąskaitos bandymus, kuriems naudojami gyvūnai.

Konferencijos atidarymas

Pavyzdžiui, m. Komisija įsteigė Europos alternatyvių metodų patvirtinimo centrą[8] prie Komisijos Jungtinio tyrimų centro. Neprivaloma katės strategija paspartinti pažangą šioje srityje, šiame pasiūlyme ypač akcentuojama būtinybė papildyti šią struktūrą, nustatant tam tikras alternatyvių metodų taikymo skatinimo priemones. Tačiau kartu pažymima, kad poreikiai vykdyti reglamentuojamus bandymus nustatomi ir apibrėžiami pagal kitus teisės aktus. Šios alternatyvių metodų taikymo skatinimo priemonės — tai ir bendras reikalavimas taikyti neprivaloma katės strategija metodus, kai tik jie atsiranda, ir konkrečios priemonės, kuriomis siekiama skatinti kurti, tvirtinti ir pripažinti alternatyvius metodus taip pat ir tarptautiniu lygiu.

Tačiau gyvūnų naudojimas mokslinėse procedūrose tebėra neprivaloma katės strategija, nes tik taip galima užtikrinti tinkamą žmonių, gyvūnų ir aplinkos apsaugos lygį ir sukaupti daugiau žinių, kurios padės gerinti žmonių ir gyvūnų sveikatą ir gerovę[9],[10]. Esama svarių argumentų, dėl kurių reikėtų diferencijuoti gyvūnų naudojimą atsižvelgiant į gyvūnų rūšis, visų pirma dėl jų genetinio artumo žmonėms. Nors dėl nežmoginių primatų artumo žmonėms tam tikros iš šių rūšių vienintelės tinka tam tikrų kategorijų bandymams, šį diferencijavimą remia mokslas, todėl į jį reikėtų atsižvelgti.

Todėl, laikantis ankstesnių įsipareigojimų[11], į pasiūlymą įtrauktos tam tikros nuostatos, kuriomis siekiama sumažinti nežmoginių primatų naudojimą iki absoliutaus minimumo. Nustatytas reikalavimas, kad tais atvejais, kai nežmoginiai primatai yra vienintelė bandymams tinkama gyvūnų rūšis, jų naudojimas nuodugniai svarstomas kiekvienu atveju atskirai.

kaip padaryti daug pinigų apžvalgos uždirbk pinigų nieko neinvestuodamas

Pasiūlyme apribojamas nežmoginių primatų naudojimas: jame numatytas draudimas naudoti žmogines beždžiones, o kitų rūšių nežmoginius primatus leidžiama naudoti tik specialiose taikymo srityse. Be to, nustatyti griežti reikalavimai dėl gyvūnų kilmės ir numatytos specialios stebėsenos priemonės, kurių tikslas — užtikrinti siūlomų priemonių veiksmingumą ir galiausiai padėti visai atsisakyti nežmoginių primatų naudojimo mokslinėse procedūrose.

Tačiau pasiūlyme pažymima, kad dėl dabartinių mokslinių žinių lygio artimiausiu metu mums nepavyks pasiekti šio tikslo[12]. Komisija yra EB sutarčių sergėtoja, todėl ji taip pat turi užtikrinti, kad Bendrijos teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir kad būtų tinkamai atliekama jų įgyvendinimo kontrolė.

Galiojanti direktyva sulaukė kritikos dėl vykdymo, skaidrumo ir viešojo atskaitingumo. Be to, Komisija gali atlikti konstruktyvų vaidmenį, neprivaloma katės strategija. Juo siekiama pašalinti spragas ir dviprasmybes, užtikrinti nuostatų nuoseklumą ir suderinti jas su geresnio reglamentavimo Bendrijos standartais. Labiausiai vidaus rinką iškraipiusios galiojančios nuostatos, t.

geriausias dvejetainių opcionų brokeris su demonstracine sąskaita apskaitos galimybių atspindys

Laikantis Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinti šias persvarstytas gaires, šių gairių dalys bus įtrauktos į šį pasiūlymą kaip būtiniausi standartai. Derėjimas su neprivaloma katės strategija Europos Sąjungos politikos sritimis ir tikslais ES politikos sritys ir tikslai Pasiūlymas, kurio tikslas — suderinti ir suvienodinti ES šalių praktiką gyvūnų veisimo, laikymo ir naudojimo mokslinėse procedūrose srityje, atitinka EB sutarties 95 straipsnyje nustatytus tikslus.

Jį rengiant atsižvelgta į valstybių narių infrastruktūros įvairovę ir, laikantis Bendrijos subsidiarumo principo, numatytos pakankamai lanksčios sąlygos, kad galėtų būti taikomos nacionalinės įgyvendinimo priemonės. Optimaliai įgyvendinant šį pasiūlymą nacionaliniu lygmeniu, t. Pagal Lisabonos darbotvarkės tikslus pasiūlymas pagrįstas galimos veiksmų ėmimosi arba veiksmų nebuvimo naudos ir išlaidų analize, taip pat jį rengiant atsižvelgta į visos Bendrijos ekonominę ir socialinę raidą.

Be to, numatytos specialios priemonės administracinių procedūrų sklandumui užtikrinti, kurios taip padeda siekti Lisabonos darbotvarkės tikslų. Siekiant pusiausvyros, pasiūlyme numatyta skatinti Europos mokslinių tyrimų plėtrą ir konkurencingumą ir kartu griežtai reikalaujama, kad būtų paisoma gyvūnų gerovės.

Pasiūlyme numatyta įdiegti tinkamą suderintą sistemą, kuri palengvintų mokslinių tyrimų projektų vykdymą visoje ES, ypač — mokslinius tyrimus vykdančių darbuotojų judumą. Šiuo tikslu nustatyti būtiniausi mokymo standartai.

Pasiūlyme taip pat daug dėmesio skiriama svarbiam Bendrijos bendrųjų mokslinių tyrimų programų aspektui — alternatyvių metodų kūrimui ir tvirtinimui. Be to, Komisijai tenka svarbi atsakomybė užtikrinti, neprivaloma katės strategija naujas gyvūnų gerovės standartus reglamentuojantis teisės aktas būtų pagrįstas besivystančiomis mokslinėmis žiniomis ir dabartine gerąja praktika.

Įgyvendinant šią politiką, m.

Kanados Sfinksas - katės veislės ir pobūdžio aprašymas

GSGSG pateiktomis rekomendacijomis pagrįsta daug konkrečių priemonių. Reikalavimai reguliariai persvarstyti šias nuostatas palengvins naujausių mokslinių žinių įtraukimą. Galiausiai pasiūlymas visiškai atitinka naujausią Bendrijos veiksmų planą dėl gyvūnų gerovės[19], kuriame šis pasiūlymas numatytas kaip vienas iš specialiųjų veiksmų.

TEDG pateikti dokumentai taip pat buvo plačiai išplatinti mokslinių tyrimų bendruomenės ir pramonės atstovams, siekiant gauti kuo daugiau atsakymų. Komisija internete surengė viešąsias konsultacijas, skirtas plačiajai visuomenei, šios srities ekspertams ir suinteresuotosioms šalims[21]. Atsakymų santrauka ir kaip į juos buvo atsižvelgta Konsultacijų su piliečiais rezultatai pagrįsti piliečių, kurie domėjosi konsultacijų dalyku ir neprivaloma katės strategija iniciatyva užpildė klausimyną, atsakymais.

Todėl rezultatai neprilygsta apklausų, kaip antai Eurobarometras, rezultatams. Tačiau gausus dalyvavimas aiškiai rodo visuomenės domėjimąsi šia sritimi. Didžioji dauguma respondentų remia priemones, kurios būtų įgyvendinamos ES lygiu gyvūnų gerovei didinti.

Konsultuojantis su ekspertais, gauta per 12 pastabų apie įvairias persvarstymo galimybes. Šios pastabos buvo nuodugniai išanalizuotos neprivaloma katės strategija į jas buvo atsižvelgta rengiant teisės akto projektą, taip pat keičiant ir atnaujinant Komisijos poveikio vertinimą.

Tiriamųjų vnc brokerio atsiliepimai rinkimas ir naudojimas Susijusios mokslinės sritys Buvo kreiptasi į bandymų ir eksperimentų su gyvūnais, laboratorinių gyvūnų mokslo, gamtos mokslų visų pirma biologijos, medicinos, farmakologijos, toksikologijos ir ekotoksikologijosgyvūnų gerovės, etikos sričių ekspertus, laboratorinių gyvūnų veisėjus, laborantus ir veterinarijos gydytojus, gyvūnų elgesio specialistus, taip pat su šiomis sritimis susijusių teisinių ir ekonominių reikalų ekspertus, ir jie pateikė informacijos.

Naudota metodika Pasiūlymas pagrįstas geriausiomis turimomis neprivaloma katės strategija ir technikos žiniomis. Tokios žinios surinktos per išsamias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant TEDG, viešąsias konsultacijas internete, ir pagal rangos sutartį atlikus išorės tyrimą, per kurį buvo įvertintas siūlomų priemonių socialinis ir ekonominis poveikis bei poveikis gyvūnų gerovei. Be to, buvo pateikti konkretūs moksliniai klausimai Europos maisto saugos tarnybos Gyvūnų sveikatos ir gerovės specialistų grupei ir jos pirmtakui — Gyvūnų sveikatos ir gerovės moksliniam komitetui GSGMK.

Gautų ir panaudotų patarimų santrauka Iš esmės sutarta, kad dabartinė direktyva paseno ir lėmė vidaus rinkos iškraipymą. Remiantis kaip laikyti bitkoinus ir moksliniais patarimais parengtos pirminės priemonės.

gerai brokerių forumas

Šios priemonės buvo pristatytos plačiose konsultacijose, per kurias suinteresuotosios šalys aiškiai jas parėmė. Tarp galimybių, kurių buvo atsisakyta atsižvelgus į gautas nuomones, buvo reikalavimas skelbti etinius vertinimus ir sistemingai atgaline data vertinti visus projektus, kuriuose naudojami gyvūnai.

Šie reikalavimai buvo pakeisti reikalavimu pareiškėjui teikti netechninio pobūdžio santraukas ir atlikti vertinimą atgaline data, kiekvienu atskiru atveju atsižvelgus į jo būtinumą.

Kačių robotas tualetas Litter – Robot III Open Air Connect - apžvalga

Be to, buvo atsisakyta galimybės sukurti visos ES duomenų bazę, kuri buvo numatyta kaip priemonė išvengti nereikalingo bandymų kartojimo. Per konsultacijas suinteresuotosios šalys pritarė, kad būtų sukurta lanksti sistema, pagal kurią įgyvendinimo priemonės būtų nustatomos nacionaliniu lygmeniu. Iš esmės sutarta, kad galiojanti direktyva turėtų būti persvarstyta ir į ją įtrauktos pagrindinės pateiktos nuostatos, pagal kurias nustatomi visai ES bendri tikslai ir principai, o išsamias atitinkamo administracinio lygmens priemones paliekama priimti valstybėms narėms.

Poveikio vertinimas Buvo svarstomos tokios plataus pobūdžio galimybės jis išdėstytos pagal reglamentavimo laipsnį : 1 Reguliavimo panaikinimas. Komisija atliko poveikio vertinimą, kuriame išsamiau aprašyti rezultatai dėl su šiuo pasiūlymu susijusio socialinio ir ekonominio poveikio, taip pat dėl poveikio gyvūnų gerovei, ir išsamiau aptartos neprivaloma katės strategija galimybės.

Spausdinti Dėžės katėms daugiabučių kiemuose: reali pagalba beglobiams?

Šiuo metu Europos bendrijoje pramonės ir mokslinių tyrimų bendruomenės konkurencinė aplinka itin įvairi ir nevienoda. Vidaus rinkos veikimas daro neprivaloma katės strategija šiems pagrindiniams ekonomikos subjektams: — Rangos pagrindu dirbantys mokslinių tyrimų institutai, dėl išlaidų ar kompetencijos priežasčių atliekantys bandymus su gyvūnais kitoms įmonėms.

Jų išlaidų struktūra dėl interneto uždarbio gudrybės skirtumų skiriasi visoje Europoje. Vidaus rinkos veikimas eksperimentų su gyvūnų srityje taip pat daro įtaką ir universitetams, nes jie varžosi dėl pramonės paramos moksliniams tyrimams, dalyvauja konkursuose dėl viešojo pirkimo sutarčių ir kartais steigia savo komercines įmones arba filialus. Atsižvelgus į valdybos rekomendacijas, buvo papildomai patobulinti šie skirsniai: vidaus rinkos problemos, savireguliavimo galimybė, kokybinės naudos matmuo ir standartinio administracinių išlaidų modelio naudojimas.

Apskaičiuota, kad ES—25 metinės išlaidos padidės maždaug ,7 mln.

neprivaloma katės strategija

Į šią sumą įtrauktos papildomos maždaug 45 mln. EUR per metus administracinės išlaidos, kurias daugiausia lemia griežtesnis projektų paraiškų nagrinėjimas, apimantis daugiau gyvūnų, daugiau patikrinimų ir daugiau statistinių neprivaloma katės strategija.

Šios išlaidos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į naudą gyvūnų gerovei, naujovių kūrimui ir mokslui, taip pat į naudą visuomenei dėl didesnio viešojo atskaitingumo ir skaidrumo. Išduodant leidimus projektų, pagal kuriuos atliekami reglamentuojami bandymai, grupėms, dėl masto ekonomijos įstaigos lygmeniu sumažės vidutinės tokio tipo projektų išlaidos.

Naudą pajustų ir leidimus išduodančių valstybių narių įstaigos, nes procedūros būtų tvarkomos lanksčiau ir veiksmingiau. Reikalavimas priimti sprendimą dėl leidimo išdavimo per nustatytą laiką duotų naudos pramonei ir akademinei bendruomenei.

Atsižvelgta į tam tikrą naudą dėl supaprastinimo, visų pirma dėl leidimų išdavimo grupėms, kuris gerokai sumažins administracinę naštą. Numatomos santaupos sudarys apie 22 mln. EUR per metus. Apskaičiuota, kad vien tik nauda, susijusi su administracinių išlaidų sumažinimu ir nereikalingų bandymų vengimu, yra 90 mln.

Tačiau į tai neatsižvelgta apskaičiuojant metines išlaidas. Replacement, Reduction and Refinement — gyvūnų naudojimo pakeitimas, mažinimas ir jo sąlygų gerinimas principu. Bendrijos teisės sistema Siekiant užtikrinti sveikatą ir saugą, Bendrijoje galioja teisės aktai, reglamentuojantys galimo produktų ir medžiagų pavojaus vertinimą ir valdymą.

Tam tikrais atvejais būtina atlikti bandymus su gyvūnais šiam pavojui įvertinti. Tokioms sritims priskiriami farmacijos, cheminių medžiagų, pesticidų sektoriai, taip pat maisto produktų ir pašarų sauga. Todėl, vertinant gyvūnų gerovės aspektus, reikia tinkamai neprivaloma katės strategija į būtinybę atlikti bandymus, kad būtų išvengta galimo didelio pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

Teisinis pagrindas Šios direktyvos nuostatos susijusios su vidaus rinkos derinimu gyvūnų veisimo, tiekimo ir naudojimo srityje. Todėl teisinis pagrindas liko toks pat — EB sutarties neprivaloma katės strategija straipsnis.

 • Eiti variantas kas tai yra
 • Kaip neuždirbti pinigų
 • Dvejetainiai variantai demonstracinėje sąskaitoje

Subsidiarumo principas Pasiūlymas atitinka subsidiarumo principą dėl šių priežasčių: neprivaloma katės strategija EB sutarties 95 straipsnyje Europos bendrijai suteikiamas teisinis pagrindas priimti priemones dėl įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų valstybių narių nuostatų derinimo siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą. Nesiimant reguliavimo veiksmų Europos lygiu, vidaus rinka tebebus iškraipoma ir padėtis gali blogėti. Bendrijai nesiimant veiksmų, kurie paremtų priemonių įgyvendinimą nacionaliniu lygiu, pramonei ir mokslinių tyrimų bendruomenei šiuo metu susidarė nevienodos veiklos sąlygos.

Dėl to šalyse, kuriose taikomi aukšti gyvūnų gerovės standartai, veikiančios įstaigos konkurencingumo požiūriu yra mažiau pranašesnės. Tokią jų padėtį daugiausia lemia kainų skirtumai, valstybėse narėse taikomos skirtingos reguliavimo ir neprivaloma katės strategija išdavimo procedūros ir kriterijai, dėl kurių atsiranda įvairių vilkinimų ir kinta projektų išlaidos, nepatenkinamos mokslo darbuotojų darbo sąlygos ir horizontalaus judumo bei judėjimo tarp aukštojo mokslo įstaigų ir privačiojo sektoriaus kliūtys.

Su panašiomis problemomis susiduria eksperimentuose naudojamų gyvūnų neprivaloma katės strategija ir tiekimo įstaigos. Pasiūlymo tikslas — nustatyti visoms valstybėms narėms bendrus principus, tikslus ir veiksmus ir taip ateityje užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas.

Proporcingumo principas Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl šių priežasčių: Pagal siūlomą direktyvą būtų nustatytos priemonės, kurios leistų, laikantis EB sutarties gyvūnų gerovės protokolo, suderinti gyvūnų, kurie naudojami arba kuriuos ketinama naudoti mokslinėse procedūrose, naudojimo ir priežiūros praktiką.

Valstybėms narėms paliekama daug galimybių nustatyti tinkamiausias konkrečias priemones tinkamiausiu administraciniu lygiu ir atitinkamą administracinę infrastruktūrą. Tai užtikrins galimybę deramai atsižvelgti į regioninius ir vietos ypatumus socialinių, ekonominių ir etinių aspektų atžvilgiu.

Patiko straipsnis? Pasidalink su draugais! Šių metų vasario 14 d. Įdomu tai, jog šių metų sausio 15 d. Kas gi įvyko vasario 14 d.

Praktines įgyvendinimo priemones neprivaloma katės strategija valstybės narės, tad bus įmanoma veiksmingai naudoti ir toliau plėtoti nacionalinius administracinius pajėgumus, kurie taip pat gali geriausiai tikti remti vietos pramonę ir mokslinių tyrimų bendruomenę.

Kaip parodė poveikio vertinimas, siūlomų priemonių nauda vidaus rinkai, taip pat gyvūnų gerovei, yra didesnė už išlaidas. Galutinės priemonės buvo patobulintos siekiant užtikrinti derinimo reikmės, išlaidų ir neprivaloma katės strategija lygmens įgyvendinimo lankstumo pusiausvyrą. Valstybės narės galės imtis griežtesnių priemonių nei nustatytosios siūlomoje direktyvoje, jeigu jos atitiks EB sutarties 95 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Pasirinkta priemonė Siūloma priemonė — direktyva. Kitos priemonės nebūtų tinkamos dėl šios priežasties: Labiau privalomo pobūdžio priemonė, kaip antai reglamentas, būtų pernelyg nelanksti, kad būtų įmanoma aprėpti visas esamas reguliavimo sistemas, kurios buvo sukurtos valstybėse narėse per pastaruosius 20 metų.

Reguliavimo panaikinimas arba neprivaloma priemonė neišspręstų su šia direktyva susijusių nustatytų problemų ir negalėtų užkirsti kelio tolesniam vidaus rinkos iškraipymui. Atitikties lentelė Valstybės narės privalo pateikti Komisijai nacionalinių nuostatų, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Europos ekonominė erdvė Siūlomas teisės aktas susijęs su Europos ekonomine erdve, menas užsidirbti pinigų turėtų būti taikomas ir jai. Tapusi tos konvencijos šalimi, Bendrija pripažino mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos ir gerovės svarbą tarptautiniu lygiu. Po tos direktyvos priėmimo tarp valstybių narių atsirado naujų skirtumų.

Šunų mylėtojams ir profesionalams

Todėl siekiant sumažinti tokius skirtumus ir užtikrinti, kad vidaus rinka tinkamai veiktų, šia direktyva turėtų būti numatytos išsamesnės taisyklės. Todėl būtina padidinti mokslinėse procedūrose naudojamų gyvūnų gerovę, sugriežtinus būtiniausius tų gyvūnų apsaugos standartus taip, kad jie atitiktų naujausius mokslo laimėjimus. Moksliniais faktais patvirtinta, kad ankstyvuoju vystymosi etapu su embrionais ir vaisiais atliekamos procedūros gali sukelti skausmą, kančią, baimę ar ilgalaikį sužalojimą, jeigu, pasibaigus pirmiesiems dviem jų vystymosi laikotarpio trečdaliams, jiems leidžiama vystytis toliau.

 1. Gyvūnų gerovė Baltijos regione: atsakingas laikymas ir geroji praktika.
 2. Может быть, ты поговоришь с ней, мама, - предложил Патрик, - когда она закончит медитацию.
 3. Николь поняла, что последние кадры относились ко времени, когда октопауки и люди спали.

Svarbi informacija