Tiekimo sutartyse

Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis

Vartotojai turi teisę sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su tiekėjais ir gamintojais, šiame įstatyme nustatyta tvarka turinčiais teisę vykdyti elektros energijos tiekimo veiklą ir veikiančiais Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitose valstybėse narėse.

Tiekėjui sutikus, vartotojai turi teisę sudaryti su juo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį nepriklausomai nuo to, kurioje tiekimo sutartyse narėje tiekėjas įregistruotas, jeigu tiekėjas laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų prekybos elektros energija reikalavimų.

tiekimo sutartyse

Kreipiantis dėl leidimo verstis nepriklausomo tiekimo sutartyse energijos tiekimo veikla, dėl registracijos rinkos dalyviu, sudarant sutartis su vartotojais ir kitais atvejais nepriklausomas tiekėjas negali būti diskriminuojamas dėl jo įsisteigimo kitoje valstybėje narėje negu Lietuvos Respublika.

Vartotojai, su nepriklausomais tiekėjais sudarydami pirkimo-pardavimo sutartis, sudaro sutartis dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos su perdavimo sistemos arba skirstomųjų tinklų operatoriais, atsižvelgiant į tai, prie kurio operatoriaus tiekimo sutartyse yra prijungti vartotojo tiekimo sutartyse. Vartotojo ir tiekėjo sudaromoje pirkimo-pardavimo sutartyje, gavus tinklų operatoriaus sutikimą, gali būti numatyta nepriklausomo tiekėjo teisė vykdyti vartotojo pinigines prievoles, susijusias su apmokėjimu už elektros energijos persiuntimo perdavimo ir skirstomaisiais tinklais paslaugą.

kuris uždirba pinigus iš binarinių opcionų kaip įdiegti robotą dvejetainėje

Visuomeninis tiekėjas, buitiniam vartotojui pageidaujant, privalo sudaryti su buitiniu vartotoju tiesioginę elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, jeigu šiame įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis visuomeninis tiekėjas yra įpareigotas tiekti elektros energiją buitiniams vartotojams.

Vartotojui sudarius elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su visuomeniniu tiekėju, atskira elektros energijos persiuntimo tiekimo sutartyse sutartis su skirstomųjų tinklų operatoriumi nesudaroma. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

kaip be investicijų investuoti į bitkoinus

Svarbi informacija