Pirkimo varianto pirkėjas gali

Naudojimosi ir pirkimo sąlygos bei privatumo politika - „LAIKRODŽIŲ CENTRAS“

Naudodamasis Parduotuve Lankytojas patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, jas suprato ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

ĮŽANGA Parduotuvė suteikia vietą, kurioje Lankytojas registruotas arba svečio teisėmis prekes įsigijęs Lankytojas toliau vadinamas Pirkėju sinonimiškai gali ieškoti laikrodžių, kurti savo mėgstamų laikrodžių sąrašą, taip pat įsigyti norimas Parduotuvės prekes toliau — Prekės ir t.

pirkimo varianto pirkėjas gali variantų genezės matrica

Pirkėjo, paskyrą. Jei Lankytojas Pirkėjas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės paslaugomis. Bet kokie Taisyklių pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo dienos.

ip perdavimo tarpininkams procesas

Jei Lankytojas Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 vieną darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje kreipdamasis tiesiogiai į Pardavėją el.

Teisę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis turi veiksnūs fiziniai asmenys, t.

Naudodamasis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Lankytojas Pirkėjas  patvirtina, jog jis yra asmuo, turintis tokią teisę. Naudodamasis Parduotuve ar jos teikiamomis paslaugomis Lankytojas Pirkėjas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

pirkimo varianto pirkėjas gali

Vadovaudamasis šios Sutarties sąlygomis Pardavėjas suteikia Lankytojui Pirkėjui leidimą naudotis Parduotuve tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, el. Šalys susitaria, kad Lankytojui Pirkėjui skirto el.

Pirkimo pardavimo taisyklės

Valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.

Lankytojo Pirkėjo pareiga yra pateikti tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi kokybiškai Pardavėjo paslaugai suteikti. Pardavėjas užtikrina, jog jokie Lankytojo Pirkėjo pateikti asmeniniai duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai asmeninius Lankytojo Pirkėjo  duomenis reikia pateikti Pardavėjo partneriams siekiant užtikrinti kokybišką Pardavėjo teikiamą paslaugą, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms.

Pramonės per. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Visais kitais atvejais asmeniniai Lankytojo Pirkėjo  duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo Pirkėjo pateikti asmens duomenys yra teisingi ir išsamūs.

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Jei Lankytojas Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Lankytojas Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 penkios darbo dienos. Siekiant pagerinti Lankytojo Pirkėjo patirtį finansų patarėjas brokeris Pardavėjo Parduotuve pirkimo varianto pirkėjas gali naudojami slapukai angl.

Slapukų surinkta informacija leidžia Pardavėjui užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Lankytojo Pirkėjo galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie Pardavėjo Parduotuvės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Lankytojų Pirkėjų aptarnavimą, tiek Pardavėjo teikiamas paslaugas. Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims ir Lankytojas Pirkėjas  gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus.

  • Pirkimo sąlygos | Šokių bateliai, apranga | bloodhound.lt
  • Naudojimosi ir pirkimo sąlygos bei privatumo politika - „LAIKRODŽIŲ CENTRAS“
  • Bendrosios nuostatos 1.
  • Lambda kriptovaliutos planas

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Parduotuvėje spartą, apriboti tam tikrų Pardavėjo Parduotuvės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Parduotuvės. Pardavėjo veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Account Options

Pardavėjas, tvarkydamas duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento BDAR, angl. Laikoma, jog Lankytojas Pirkėjas sudarė Sutartį nuo to momento, kai pirkimo varianto pirkėjas gali savo užsakymą Pardavėjo Parduotuvėje adresu  www.

  • Kaip užauginti kriptovaliutą
  • Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės ir prekių savybės atitinka prekės aprašymą.

Laikoma, jog Pardavėjas sutinka sudaryti Sutartį nuo to momento, kai patvirtina gautą Lankytojo Pirkėjo užsakymą ir pradeda jį vykdyti. Apie Sutartį nei Lankytojas Pirkėjasnei Pardavėjas nėra įpareigotas atskirai pranešti suinteresuotosioms šalims raštu ar telefonu.

Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami derybomis.

elie robotas dvejetainėms galimybėms

Svarbi informacija