Emitento pasirinkimo galimybė. Emitentų pasirinkimo galimybės, Supaprastinami reikalavimai vertybinių popierių emitentams

Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams.

emitento pasirinkimo galimybė

Bylos 20 straipsnis. Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams 1. Emitentas privalo užtikrinti, kad visi jo išleistų lygiaverčių emitento pasirinkimo galimybė popierių savininkai būtų vienodai traktuojami atsižvelgiant į visas teises, kurias suteikia šie vertybiniai popieriai.

emitento pasirinkimo galimybė blockchain биткоин

Emitentas privalo užtikrinti, utr der binary options jo išleistų vertybinių popierių savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios jiems galimybę naudotis savo teisėmis. Vertybinių popierių savininkams neturi būti draudžiama naudotis savo teisėmis per kitus asmenis, įgaliotus pagal emitento buveinės valstybės narės teisės aktus.

emitento pasirinkimo galimybė autoden internetas uždirba apžvalgas

Emitentas privalo: 1 pateikti informaciją apie vertybinių popierių savininkų susirinkimų vietą, laiką, darbotvarkę, emitento pasirinkimo galimybė vertybinių popierių kiekį, jų suteiktas balsavimo teises ir vertybinių popierių savininkų teisę dalyvauti susirinkimuose; 2 kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę balsuoti emitento išleistų vertybinių popierių savininkų susirinkime, kartu su pranešimu apie susirinkimą arba to asmens prašymu po susirinkimo paskelbimo dienos sudaryti sąlygas gauti išspausdintą popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis perduodamą įgaliojimo atstovauti akcininkui formą; 3 paskirti savo atstovu finansų įstaigą, per kurią emitento išleistų vertybinių popierių savininkai galėtų naudotis savo finansinėmis teisėmis; 4 skelbti pranešimus arba platinti aplinkraščius dėl dividendų paskirstymo ir mokėjimo, palūkanų mokėjimo, skolos grąžinimo, naujų vertybinių popierių emisijos, vertybinių popierių konvertavimo, keitimo, pasirašymo arba panaikinimo.

Jeigu į susirinkimą kviečiami tik ne nuosavybės emitento pasirinkimo galimybė popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip eurų, savininkai, emitentas gali susirinkimo vieta pasirinkti bet kurią valstybę narę, jeigu joje prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios galimybę ne nuosavybės vertybinių popierių savininkams naudotis savo teisėmis.

emitento pasirinkimo galimybė

Šis pasirinkimas taip pat taikomas ne nuosavybės vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu m. Šiame straipsnyje nustatyta informacija vertybinių popierių savininkams gali būti perduodama elektroninėmis priemonėmis, kai: 1 sprendimas dėl galimybės perduoti informaciją elektroninėmis priemonėmis priimamas vertybinių popierių savininkų susirinkime; 2 naudojimasis elektroninėmis priemonėmis nepriklauso nuo vertybinių popierių savininko, jo atstovo arba šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2—10 punktuose nurodytų fizinių ar juridinių asmenų buveinės arba rezidencijos vietos; 3 yra parengtos identifikavimo priemonės, kad vertybinių popierių savininkai, jų atstovai arba fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems suteikta teisė naudotis arba vadovauti naudojantis balsavimo teisėmis, būtų tinkamai informuojami; 4 vertybinių popierių savininkai arba šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2—6 punktuose nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisę įsigyti, perleisti balsavimo teises arba naudotis jomis, emitento pasirinkimo galimybė raštu patvirtinę sutikimą gauti informaciją elektroninėmis priemonėmis.

Šie asmenys turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad informacija būtų pateikiama popieriuje; 5 bet kokį sąnaudų, susijusių su informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis, paskirstymą emitentas nustatė laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nustatyto vienodų teisių ir sąlygų principo.

casco brokerių reitingas pardavimas su pasirinktu padengimu

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Svarbi informacija