Konsensuso algoritmas,

Blockchain sertifikavimo kursas

Autorius -iai konseñsusas lot.

Konsensusas labai panašus į vienbalsiškumo principąnes nė viena jo priėmime dalyvaujanti valstybė negali prieštarauti sprendimui, dėl kurio susitariama. Dažniausiai konsensuso principas taikomas priimant sprendimus ne kiekvienu klausimu atskirai, o visais kartu klausimų paketas.

konsensuso algoritmas

Tarptautinių organizacijų praktikoje vis daugiau sprendimų priimama konsensusu, tai svarbi valstybių taikaus egzistavimo ir bendradarbiavimo priemonė.

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja konsensusą apibrėžė kaip sprendimo siekiant suderinti nuomones priėmimo procedūrą su sąlyga, kad tokia procedūra nekels grėsmės nė vienos šalies teisėms ir teisėtiems interesams. Valstybių pozicijų suderinimo laipsnis konsensuso atveju apibūdinamas tiesioginio kurios nors valstybės narės prieštaravimo priimti sprendimą nebuvimu.

konsensuso algoritmas

Sprendimui nepritarianti valstybė neprieštarauja jo priėmimui dažniausiai siekdama palaikyti tarptautinį bendradarbiavimą. Konsensusas padeda pasiekti maksimalų valstybių konsensuso dalyvių sprendimų įgyvendinimo lygį.

Jis geriausiai užtikrina valstybių interesų pusiausvyrą ir priimtų sprendimų laikymąsi, nes neleidžia įsigalėti diktatui ir sprendimų priėmimui mechanine balsų dauguma.

konsensuso algoritmas dvinarių variantų modeliai

Konsensusas laikomas konstruktyviausiu sprendimų priėmimo būdu, nes sudaro galimybę suderinti konsensuso algoritmas narių pozicijas ten, kur jų interesai sutampa, kartu nesprendžiant klausimų, dėl kurių pozicijos skiriasi, — taip garantuojama, kad sprendimas nekenks nė vienos valstybės interesams. Konsensuso algoritmas narės dažniausiai yra linkusios bendradarbiauti siekdamos konsensuso dėl nepalankių joms klausimų, kad išvengtų balsų dauguma galimo priimti dar nepalankesnio sprendimo.

kaip sąžiningai uždirbti pinigus protingai siūlo naujas galimybes

Konsensusas lengviau pasiekiamas tose organizacijose pavyzdžiui, daugelio Jungtinių Tautų institucijų praktikojekuriose sprendimai priimami balsų dauguma.

Pavyzdžiui, Generalinė Asamblėja be balsavimo konsensusu priėmė Deklaraciją dėl tarptautinės teisės principų; dėl tokio priėmimo būdo ji laikoma tarptautinės paprotinės teisės konsensuso algoritmas.

Sprendimai konsensusu priimami ESBO pagrindinėje institucijoje.

Sėkmės taryba.

Svarbi informacija