Emitento pasirinkimo apibrėžimas įstatyme

Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

Vlado Liudijimas

Ieškoti tik emitento pasirinkimo apibrėžimas įstatyme darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Finansų rinkos paskaitų konspektas Informacijos apie emitentus atskleidimas Lietuvoje Du dažniausiai sutinkami informacijos atskleidimo būdai Lietuvoje yra ataskaita-prospektas bei pranešimai apie esminius įvykius. Emitento pasirinkimo apibrėžimas įstatyme Informacija apie atskaitingų emitentų veiklą ir jų vertybinius popierius pateikiama metų prospektuose-ataskaitose ir periodinėse pusmečio ir ketvirčio ataskaitose.

Ataskaitų pateikimo periodiškumas priklauso nuo to, kuriame VP prekybos sąraše yra bendrovių akcijos — oficialiajame, einamajame ar nelistinguojamame. Ataskaitų pateikimo periodiškumas VP prekybos sąrašas Informacijos teikimo periodiškumas Informacijos pateikimo terminai Nelistinguojamas Metų prospektas-ataskaita Ne vėliau kaip per 1 kriptovaliutos įsigijimas nuo ataskaitinio visuotinio akcininkų susirinkimo Einamasis Metų prospektas-ataskaita, pusmečio ataskaita Ne vėliau kaip per 2 mėnesius pasibaigus einamųjų emitento finansinių metų pirmam pusmečiui Oficialusis Metų prospektas-ataskaita, pusmečio ataskaita, ketvirčio ataskaita Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo atitinkamo emitento finansinių metų ketvirčio pirmo, trečio pabaigos Iš LR Vertybinių popierių rinkos įstatymo: 7 straipsnis.

Periodinis informacijos skelbimas 1.

emitento pasirinkimo apibrėžimas įstatyme ala binariniams opcionams

Atskaitingas emitentas Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka ir laiku turi parengti ir Vertybinių popierių komisijai, vertybinių popierių biržai, kurios prekybos sąrašuose yra jo vertybinių popierių, bei visuomenei pateikti šias periodines ataskaitas: 1 metų prospektus-ataskaitas; 2 kitas periodines ataskaitas.

Metų prospekto-ataskaitos ir kitų periodinių ataskaitų išsamų turinį nustato Vertybinių popierių komisija.

emitento pasirinkimo apibrėžimas įstatyme

Vertybinių popierių komisija turi teisę atleisti asmenį nuo pareigos paskelbti tam tikrą informaciją, jeigu jos paskelbimas padarytų atskaitingam emitentui didelę žalą, o nepaskelbimas nesuklaidintų investuotojų. Metinė finansinė atskaitomybė turi būti pateikta kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada.

Kitos periodinės ataskaitos gali būti ketvirčio ir pusmečio.

pamm sąskaitos reitingų apžvalgos

Šių periodinių ataskaitų parengimo periodiškumą nustato Vertybinių popierių komisija, atsižvelgdama į atskaitingo emitento ir jo išleistų vertybinių popierių apyvartos dydį ir į tai, ar vertybiniai popieriai yra įtraukti į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus.

Atskaitingas emitentas neatlygintinai privalo sudaryti sąlygas susipažinti kiekvienam jo išleistų vertybinių popierių savininkui su šiame straipsnyje numatytomis.

  • Ikiteisminio tyrimo įstaigos Ikiteisminio tyrimo esmė.
  • Valiutos kursas uždirba pinigus
  • Finansų rinkos paskaitų konspektas - 17 psl. - Rašto darbas - bloodhound.lt
  • Uždirbdavo pinigų nuo nulio
  • Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X nauja redakcija.
  • Pateiktas emitento pasirinkimo apibrėžimas - Grafikos parinkimo strategijos
  • Finansų rinkos paskaitų konspektas - 17 psl. - Rašto darbas - bloodhound.lt

Svarbi informacija